Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Lao động và việc làm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Lao động và việc làm sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức của mình để kì thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công!

Làm thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Đô thị hóa

 • Câu 1:

  Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu
  vực khác vì

 • Câu 2:

  Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ

 • Câu 3:
  Đây không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn
 • Câu 4:

  Ở khu vực thành thị, tỉ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn vì

 • Câu 5:

  Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì

 • Câu 6:

  Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ

 • Câu 7:

  Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng có tác dụng

 • Câu 8:

  Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là

 • Câu 9:

  Đây là khu vực chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử
  dụng lao động của nước ta.

 • Câu 10:

  Khu vực có tỉ trọng giảm liên tục trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là

 • Câu 11:

  Năm 2003, chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong tổng số lao động của cả nước là khu
  vực

 • Câu 12:

  Lao động phổ thông tập trung quá đông ở khu vực thành thị sẽ

 • Câu 13:

  Trong những năm tiếp theo chúng ta nên ưu tiên đào tạo lao động có trình độ

 • Câu 14

  Phân công lao động xã hội của nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do

 • Câu 15:

  Hướng giải quyết việc làm hữu hiệu nhất ở nước ta hiện nay là

 • Câu 16:

  Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì lực lượng lao động
  trong các khu vực kinh tế ở nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng

 • Câu 17:

  Để sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động trẻ ở nước ta, thì phương hướng
  trước tiên là

 • Câu 18:

  Phương hướng giải quyết việc làm đối với khu vực thành thị là

 • Câu 19:

  Để sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian lao động dư thừa ở nông thôn, biện pháp
  tốt nhất là

 • Câu 20:

  Lao động trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có xu hướng tăng về tỉ trọng, đó
  là do

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 3.324
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm