Trắc nghiệm Địa lí 12 bài 38

Trắc nghiệm Địa lí 12 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí 12 bài 38 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 được VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài học tại nhà, nâng cao kết quả học lớp 12.

Trắc nghiệm Địa lí 12 với nội dung bám sát theo chương trình SGK môn Địa lớp 12 hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra chính thức đạt kết quả cao.

 • Bài số 1: Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

  (Đơn vị: nghìn ha)

  Cây công nghiệp lâu năm Cả năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
  Tổng 2134,9 142,4 969,0
  Cà phê 641,2 15,5 673,
  Chè 132,6 96,9 22,9
  Cao su 978,9 30,0 259,0
  Các cây khác 382,2 0 113,7

  Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

  Câu 1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

 • 2
  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là
 • 3
  Điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là
 • 4
  Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là
 • 5
  Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là
 • 6
  Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
 • 7
  Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi bắc Bộ do
 • Bài số 2: Cho bảng số liệu

  SẢN LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2013

  (Đơn vị: nghìn con)

  Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
  Trâu 2559,5 1470,7 92,0
  5156,7 914,2 662,8

  Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

  Câu 1: Tỉ trọng trâu, bò của vùng Trung du và miền núi bắc Bộ trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là:

 • 2

  Tỉ trọng trâu, bò của vùng Tây Nguyên trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là

 • 3
  Cả hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn vì
 • 4
  Thế mạnh chăn nuôi trâu bò của 2 vùng đều thể hiện
 • 5
  Ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò là do
 • 6
  Ở vùng Tây Nguyên, bò được nuôi nhiều hơn trâu là do
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 12 Xem thêm