Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 17

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 17 được VnDoc xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ học sinh làm quen với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12.

Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo nhằm nâng cao kết quả học tập.

 • 1

  Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

 • 2

  Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng

 • 3

  Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng

 • 4

  Hạn chế lớn nhất của nguồn lao động nước ta là

 • 5
  Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân là
 • 6

  Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên, chủ yếu do

 • 7

  Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?

 • 8

  Trong cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chiếm tỉ trọng cao nhất là

 • 9

  Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta có đặc điểm

 • 10

  Để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đây đạt hiệu quả cao nhất?

 • 11

  Lao động nước ta chủ yếu tập chung ở các ngành nông – lâm nghiệp là do

 • 12

  Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc laoij thấp trên thế giới là do

 • 13

  Nguồn lao động nước ta dồi dào cho thấy

 • 14

  Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế ở nước ta thay đổi, chủ yếu do

 • 15

  Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là

 • 16

  Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là

 • 17

  Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là

 • 18

  Mỗi năm nguồn lao động nước ta tăng thêm

 • 19

  Năng suất lao động ở nước ta hiện nay thuộc nhóm thấp nhất thế giới, nguyên nhân là

 • 20

  Biểu hiện nào không chứng tỏ việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.337
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm