Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 21

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 21 được VnDoc xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ học sinh làm quen với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 18 và bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 20 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

 • 1
  Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp?
 • 2
  Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do sự phân hóa về?
 • 3
  Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta?
 • 4
  Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là
 • 5

  Các vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nề nông nghiệp nhiệt đới đa dạng, có các sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là:

 • 6

  Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

 • 7

  Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

 • 8

  Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

 • 9

  Một hạn chế lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là?

 • 10

  Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

 • 11

  Nền nông nghiệp nước ta hiện nay?

 • 12

  Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:

 • 13

  Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:

 • 14

  Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:

 • 15

  Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

 • 16

  Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

 • 17

  Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ:

 • 18

  Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là?

 • 19

  Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.171
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm