Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 3)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 3) là tài liệu luyện thi trắc nghiệm môn Địa lý hay giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong học tập, cũng như ôn thi THPT quốc gia môn Địa hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 2)

 • Câu 1.
  Tỉnh nào ở Tây Nguyên có diện tích trồng chè lớn nhất nước?
 • Cho bảng số liệu sau:
  Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 (nghìn ha)

  Cả nước

  Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Tây Nguyên

  Cây công nghiệp lâu năm

  1633.6

  91.0

  634.3

  Cà phê

  497.4

  3.3

  445.4

  Chè

  122.5

  80.8

  27.0

  Cao su

  482.7

  -

  109.4

  Các cây khác

  531.0

  7.7

  52.5


  Dựa vào bảng số liệu và trả lời từ câu 2 đến câu 5.
 • Câu 2:
  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện ttích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005.
 • Câu 3:
  Lấy bán kính của Trung du và miền núi Bắc Bộ là 1 (đvbk) thì bán kính đường tròn của Tây Nguyên sẽ là
 • Câu 4:
  Diện tích gieo trồng cây cà phê ở Tây Nguyên gấp mấy lần Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Câu 5:
  Nhận xét nào sau đây sai khi nói về cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005? (%)
 • Câu 6.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào?
 • Câu 7.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên?
 • Câu 8.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?
 • Câu 9.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?
 • Câu 10.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.215
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Địa Lý Online

  Xem thêm