Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 18: Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 18

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 18: Đô thị hóa gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án hỗ trợ học sinh nắm vững nội dung trọng tâm của bài học nhằm nâng cao kết quả học lớp 12.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô chương trình học lớp 12, mời các bạn tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12.

Trắc nghiệm Địa lý 12 gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được xây dựng theo chương trình SGK Địa 12, hỗ trợ học sinh tự ôn luyện lý thuyết bài học và rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm tại nhà.

 • Năm 2005, số dân thành thị chiếm bao nhiêu % số dân cả nước?
 • Nước ta có mấy thành phố trực thuộc trung ương?
 • Vùng nào của nước ta có số lượng đô thị nhiều nhất?
 • Năm 2005, khu vực đô thị đóng góp bao nhiêu % GDP cả nước?
 • Năm 2005, khu vực đô thị đóng góp bao nhiêu % GDP công nghiệp - xây dựng?
 • Năm 2005, khu vực đô thị đóng góp bao nhiêu % GDP vào ngân sách Nhà nước?
 • Mạng lưới đô thị nước ta được phân thành mấy loại?
 • Hai loại đô thị đặc biệt của nước ta là:
 • Đô thị hóa có tác động mạnh tới:
 • Vùng nào của nước ta có số dân đô thị lớn nhất?
 • Dựa vào bảng thu nhập bình quân đầu người/tháng, cho biết năm 2004 vùng nào của nước ta có bình quân thu nhập đầu người cao nhất?
 • Căn cứ vào cấp quản lí, nước ta có các loại đô thị:
 • Vùng nào của nước ta có phân bố đô thị và số dân đô thị ít nhất?
 • Các đô thị có khả năng:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 132
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm