Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ (Có đáp án). Hy vọng rằng, với tài liệu do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ (Có đáp án) vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp 18 câu trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 27 và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trắc nghiệm Bắc Trung Bộ

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.
B. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng.
C. Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò.
D. Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Quốc lộ 7, 8, 9. B. Quốc lộ 7, 14, 15.
C. Quốc lộ 8, 14, 15. D. Quốc lộ 9, 14, 15.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế?

A. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.
B. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.
C. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.
D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa, Nghệ An.
B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
C. Thanh Hóa, Quảng Bình.
D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Na Mèo, Nậm Cắn. B. Cầu treo, Cha Lo.
C. Lao Bảo, Nậm Cắn. D. Cầu Treo, Lao Bảo.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.
B. Nghệ An, Quảng Bình.
C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế.
D. Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An, Hà Tĩnh.
B. Hà Tĩnh, Quảng Bình.
C. Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh.
D. Thừa Thiên - Huế, Nghệ An.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ theo hướng Đông – Tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6. B. Đường số 7. C. Đường số 8. D. Đường số 9.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.
B. Cà phê trồng nhiều ơ vùng Tây Nghệ An.
C. Cao su được trồng ở Quảng Bình.
D. Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng với sự phân bố cây công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.
B. Cao su trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.
C. Hồ tiêu được trồng ở vùng núi Tây Nghệ An.
D. Dừa trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Huế. B. Bỉm Sơn. C. Thanh Hóa. D. Vinh

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây?

A. Cao su. B. Cà phê. C. Chè. D. Điều.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt - Lào ở vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế nào?

A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắm, Na Mèo.
B. Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm.
C. Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo.
D. Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Huế. B. Thanh Hóa. C. Vinh. D. Nam Định.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ơ vùng Bắc Trung Bộ ta lần lượt gặp các trung tâm công nghiệp là

A. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.
B. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh.
C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.
D. Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt -Trung ở vùng Trung du và mièn núi Bắc Bộ theo hướng từ Sơn La đến Quảng Ninh ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế là

A. Móng Cái, Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng –Lạng Sơn.

B. Móng Cái, Đồng Đăng –Lạng Sơn, Tà Lùng, Trà Lĩnh, Thanh Thủy, Lào Cai, Tây Trang, Sơn La.

C. Đồng Đăng –Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tây Trang, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Móng Cái.

D. Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng –Lạng Sơn, Móng Cái.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có loại khoáng sản nào sau đây?

A. Titan, crôm

B. Mangan, vàng

C. Than đá, than nâu

D. Sắt, niken

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

A. Sơn La

B. Na Mèo

C. Nậm Cắn

D. Cha Lo

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo bờ biển của vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các cảng biển là

A. Chân Mây, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An.

B. Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây.

C. Vũng Áng, Cửa Lò, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây.

D. Nhật Lệ, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Thuận An, Chân Mây

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có cảng biển nào sau đây?

A. Cửa Lò

B. Nhật Lệ

C. Đà Nẵng

D. Chân Mây

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Vinh

B. Thanh Hóa

C. Bỉm Sơn

D. Huế

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết vật nuôi nào sau đây là vật nuôi chuyên môn hóa hàng đầu ở Bắc Trung Bộ?

A. Trâu

B. Lợn

C. Bò

D. Gia cầm

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Bắc Trung Bộ có những loại khoáng sản nào sau đây?

A. Sắt, mangan, crôm, titan, đồng.

B. Sắt, mangan, crôm, titan, thiếc.

C. Sắt, mangan, crôm, titan, vàng.

D. Sắt, mangan, crôm, titan, bôxit.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết quặng sắt ở Bắc Trung bộ phân bố ở điểm nào sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Quỳ Hợp.

D. Nam Đàn.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết dãy Hoành Sơn phân cách các đồng bằng nào sau đây ở Bắc Trung Bộ với nhau?

A. Thanh Hóa và Nghệ An.

B. Nghệ An và Hà Tĩnh.

C. Hà Tĩnh và Quảng Bình.

D. Quảng Bình và Quảng Trị.

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với ven biển Bắc Trung Bộ?

A. Nhiều cửa sông lớn ra biển.

B. Một số dãy núi đâm ra biển.

C. Nhiều bãi cát ở phía nam.

D. Khoáng sản không nhiều.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, 20 và kiến thức đã học, hãy cho biết tỉnh nào là trọng điểm nghề cá của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An.

C. Hà Tĩnh.

D. Huế

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nguyên nhân vùng có mùa đông lạnh vừa và tính chất lạnh của vùng giảm dần từ Bắc – Nam là do?

A. Ảnh hưởng của biển Đông làm biến tính các khối khí đi qua biển

B. Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc Nam

C. Có các dãy núi cao và đồ sộ ngăn cảnh hoạt động của gió mùa đông bắc

D. Vị trí địa lí không nằm ở vùng đón trực tiếp gió mùa mùa đông

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Bắc Trung Bộ

1. A

2. A

3. D

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. D

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. D

17. C

18. A

19. B

20. C

21. B

22. C

23. C

24. B

25. C

26. A

27. B

28. B

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ (Có đáp án). Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số nội dung kiến thức học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập, VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất nhé.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn GDCD

Để thuận tiện hơn trong việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa nhé

Đánh giá bài viết
27 91.358
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Binh Nghiem
  Binh Nghiem

  Từ câu 11 đến câu 15 đáp án hình như bị sai ạ

  Thích Phản hồi 12/05/21

  Môn Địa lý khối C

  Xem thêm