Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án)

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam tại trang 9 - Khí hậu. Bài viết gồm có 40 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 - Khí hậu

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nhất nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Nam Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Đông Bắc Bộ.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Tây Nam.

D. Đông Nam.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta theo hướng nào?

A. Tây Nam.

B. Tây Bắc.

C. Đông Nam.

D. Đông Bắc.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Nam Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Tây Bắc Bộ.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?

A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.

B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.

C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ.

D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết căp ̣biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa – mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bô ̣là

A. tháng XI.

B. tháng X.

C. tháng IX.

D. tháng VIII.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên.

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

C. Vùng khí hậu Nam Bộ.

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh ở mức là bao nhiêu?

A. Dưới 18°C.

B. Trên 20°C.

C. Trên 24°C.

D. Từ 20°C đến 24°C.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuôc ̣vung khi hâụ nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.

B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.

C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.

D. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây?

A. Từ tháng XI đến tháng IV.

B. Từ tháng IX đến tháng XII.

C. Từ tháng I đến tháng IV.

D. Từ tháng V đến tháng X.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 25°C?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.

B. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

C. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.

D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào nước ta nhiều nhất là

A. tháng IX.

B. tháng X.

C. tháng VIII.

D. tháng XI.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.

B. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian.

C. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian.

D. Nhiệt độ trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào dưới đây không đúng về sự ảnh hưởng của bão đến nước ta?

A. Bão ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bô.̣

B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

C. Tần suất ảnh hưởng của bão chủ yếu từ tháng VIII đến tháng X.

D. Đầu mùa bão chủ yếu ảnh hưởng trưc ̣tiếp vào miền khí hậu phía Bắc.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không có gió Tây khô nóng?

A. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu biểu đồ khí hậu nào dưới đây có lượng mưa lớn tập trung từ tháng IX đến tháng XII?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.

B. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.

C. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt.

D. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào miền khí hậu phía Bắc ít nhất là

A. tháng XI và tháng XII.

B. tháng VIII và tháng IX.

C. tháng VI và tháng VII.

D. tháng IX và tháng X.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).

D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước ta từ Huế trở ra phía Bắc chủ yếu ở mức là

A. dưới 180C

B. từ 180C đến 200C

C. trên 200C

D. trên 240C

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm thấp nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới

B. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

D. Biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Tây Nguyên

D. Vùng khí hậu Nam Bô

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về sự phân hóa chế độ mưa ở nước ta?

A. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo hướng sườn và độ cao.

B. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ rệt theo thời gian.

C. Lượng mưa trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian và không gian.

D. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ theo không gian và theo thời gian

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ̣ trung bình các tháng luôn dưới 200C?

A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa

C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ

D. Biểu đồ khí hậu Hà NộI

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết cặp biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa –mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là

A. tháng 11

B. tháng 10

C. tháng 9

D. tháng 8

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh ở mức là

A. dưới 180C

B. trên 200C

C. trên 240C

D. từ 200C đến 240C

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

Câu 31. Căn cứ vào Atlat địa lí trang 9, hãy cho biết tháng nào sau đây ở nước ta có tần suất cơn bão từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.

B. Tháng VII.

C. Tháng IX.

D. Tháng VI.

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Biển Đông?

A. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình tháng 1 miền Bắc cao hơn miền Nam.

B. Biên độ nhiệt độ trung bình ở miền Nam cao hơn miền Bắc.

C. Miền Bắc trong năm có hai lần nhiệt độ cực đại, miền Nam có một.

D. Về mùa hạ, nhiệt độ cả nước tương đương nhau (trừ vùng núi cao).

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Nam?

A. Tây Bắc Bộ.

B. Đông Bắc Bộ.

C. Nam Trung Bộ.

D. Trung và Nam Bắc Bộ.

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về chế độ nhiệt và mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt độ trung bình ở Hà Nội thấp hơn ở TP. Hồ Chí Minh.

B. Biên độ nhiệt độ năm ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

C. Lượng mưa cao nhất ở TP. Hồ Chí Minh là vào tháng VIII.

D. Thời gian có lượng mưa cao nhất ở Hà Nội là tháng IX.

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là

A. tháng 11

B. tháng 10

C. tháng 9

D. tháng 8

Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh ở mức là

A. dưới 180C

B. trên 200C

C. trên 240C

D. từ 200C đến 240C

Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang

B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau

D. Biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, gió mùa đông hoạt động ở nước ta chủ yếu theo hướng

A. Đông Bắc

B. Đông Nam

C. Tây Bắc

D. Tây Nam

Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, gió mùa hạ hoạt đông ở nước ta phổ biến theo hướng

A. Đông Nam

B. Tây Bắc

C. Tây Nam

D. Đông Bắc

Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Bắc?

A. Tây Bắc Bộ

B. Nam Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Nam Bộ

Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cần Thơ?

A. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Thanh Hóa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Tây Bắc Bộ.

B. Đông Bắc Bộ.

C. Trung và Nam Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 46. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết miền khí hậu phía Bắc không có vùng khí hậu nào sau đây?

A. Vùng khí hậu Tây Bắc

B. Vùng khí hậu Đông Bắc

C. Vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Đáp án

1. A

2. A

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. C

11. B

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. C

30. C

31. C

32. D

33. D

34. D

35. C

36. A

41. A

42. C

43. A

44. D

45. D

46. D

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án), chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập và có thể học tập tốt hơn môn Địa lý 12. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số kiến thức học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn GDCD
Đánh giá bài viết
38 392.521
Sắp xếp theo

  Môn Địa lý khối C

  Xem thêm