Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn kỹ năng vẽ biểu đồ cơ bản Địa lý lớp 12

Bài tập vẽ biểu đồ là một phần quan trọng trong các bài thi tốt nghiệp cũng như thi đại học. Vì vậy việc hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ là vô cùng quan trọng và cần thiết. Chúng tôi xin giới thiệu "Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn kỹ năng vẽ biểu đồ cơ bản Địa lý lớp 12". Hi vọng tài liệu này sẽ giúp giáo viên và các bạn học sinh học tập tốt bộ môn địa lý.

SÁNG KIẾN KINH NGHỆM MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

BIỆN PHÁP
HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12

BÙI VĂN TIẾN

Trường THPT Buôn Ma Thuột

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1/ Tính cấp thiết của đề tài:

Từ thực tiễn của việc giảng dạy địa lí lớp 12 và thi tốt nghiệp THPT đối với bộ môn ở trong trường THPT Buôn Ma Thuột chính là lí do cấp thiết khiến tôi chọn đề tài này.

2/ Tình hình nghiên cứu:

Trong quá trình giảng dạy địa lí cấp THPT, các giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp dạy học, trong đó phương pháp dạy thực hành - đặc biệt là thực hành kỹ năng vẽ biểu đồ cho lớp 12 chưa thực sự được chú ý; trong khi đề kiểm tra và đánh giá, kể cả kỳ thi tốt nghiệp THPT đều có phần kiến thức này. Chính vì vậy phần thực hành kỹ năng vẽ trong chương trình địa lí lớp 12 thường không đạt kết qủa cao.

Trong các tài liệu tham khảo, có nhiều tác giả đã đề cập đến những kỹ năng làm bài thực hành, tuy vậy đến nay chưa có một giáo trình chuyên biệt nào giảng dạy riêng cho thực hành kỹ năng địa lí nói chung và việc vẽ biểu đồ nói riêng.

Việc nghiên cứu và thử nghiệm biện pháp hướng dẫn thực hành kỹ năng địa lí vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong các bài tập địa lí lớp 12 có ý nghĩa lí luận và thực tiễn cấp bách.

3/ Mục đích, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi và giá trị sử dụng của đề tài:

3.1. Mục đích, đối tượng:

* Mục đích:

- Hướng dẫn học sinh kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ địa lí trong chương trình SGK địa lí lớp 12.

- Góp phần nâng cao kết qủa học tập, đặc biệt trong các bài kiểm tra chất lượng học kỳ và thi tốt nghiệp THPT của bộ môn Địa lí.

* Đối tượng nghiên cứu:

- Giáo viên trong việc giảng dạy.

- Học sinh trong việc học tập.

3.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu phương pháp dạy thực hành vẽ các loại và dạng biểu đồ.

- Đưa ra những nguyên tắc chung về thực hành kỹ năng vẽ biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí lớp 12 qua thực tế kiểm nghiệm của bản thân.

3.3. Phạm vi của đề tài:

- Các bài tập thực hành trong chương trình SGK địa lí lớp 12.

- Giới hạn trong phương pháp dạy học thực hành kỹ năng địa lí: Vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí lớp 12.

3.4. Giá trị sử dụng của đề tài:

- Đề tài có thể ứng dụng hoặc làm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy địa lí nói chung và hướng dẫn thực hành kỹ năng vẽ biểu đồ trong chương trình địa lí lớp 12 nói riêng ở trường THPT Buôn Ma Thuột.

- Làm tài liệu tham khảo học tập, ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH-CĐ cho học sinh 12.

4/ Phương pháp nghiên cứu:

- Kinh nghiệm thực tế của việc giảng dạy địa lí lớp 12 và chấm thi tốt nghiệp THPT, chấm thi Đại học khối C trong nhiều năm.

- Phương pháp thử nghiệm.

- Các phương pháp có liên quan đến lí luận dạy học đổi mới.

Đánh giá bài viết
1 1.493
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 12 Xem thêm