Sáng kiến kinh nghiệm - Tạo chất văn cho bài văn nghị luận xã hội

Sáng kiến kinh nghiệm - Tạo chất văn cho bài văn nghị luận xã hội là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh tham khảo và học tập, cũng như là tư liệu giảng dạy học tập của thầy cô giáo.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - TẠO CHẤT VĂN CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

TẠO " CHẤT VĂN" CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài

1.1. Thực trạng việc học sinh viết kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội thiếu "chất văn"

- Nghị luận về một vấn đề xã hội đã từng được đề cập đến trong chương trình cải cách song chưa được chú trọng, thời lượng dành cho học phần này chỉ có 2 tiết, giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng chưa chú ý hướng dẫn học sinh kĩ năng làm kiểu bài này. Nay chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo có đặc biệt chú trọng, rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghị luận về một vấn đề xã hội trong suốt cả chương trình học: THCS, THPT. Đặc biệt đưa nội dung vào chương trinh thi Học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh Quốc gia, các kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và tốt nghiệp THPT. Vì vậy, tiếp cận vấn đề này, giáo viên còn nhiều lúng túng.

- Thực tế hiện nay, học sinh viết văn nghị luận xã hội khô khan, thiếu chất văn. Bài viết thiếu sinh động, ý còn nghèo nàn, lập luận thiếu logic chặt chẽ. Bài viết không thật sự có hiệu quả, thuyết phục người đọc.

1.2. Ý nghĩa thực tiễn

Giáo viên hướng dẫn học sinh viết văn nghị luận xã hội có chất văn.

2. Mục đích nghiên cứu

Trong bộ môn Ngữ văn, ngoài việc hướng dẫn học sinh tiếp nhận kiến thức, người giáo viên còn có trách nhiệm giúp học sinh biết cách tạo lập văn bản qua những tiết làm văn.

Đánh giá bài viết
1 975
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 12 Xem thêm