Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 là một phần vô cùng quan trọng trong chương trình Địa lí 12ôn thi THPT Quốc Gia. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm tài liệu bổ ích nhé.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

70 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, hãy cho biết dãy núi nào ở miền Bắc nước ta có độ cao trên 2000 m?

A. Dãy Hoàng Liên Sơn

B. Dãy Tam Điệp

C. Dãy Pu Sam Sao

D. Dãy Con Voi

Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, hãy cho biết dãy nào của nước ta dài nhất?

A. Dãy Hoàng Liên Sơn

B. Dãy Bạch Mã

C. Dãy Pu Đen Đinh

D. Dãy Trường Sơn

Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở vùng nào của nước ta?

A. Đông Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đông Nam Bộ

Câu 4: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết vùng nào của nước ta có nhiều quặng Bôxit nhất?

A. Bắc Trung Bộ

B. Tây Bắc Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bộ

Câu 5: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết vùng nào của nước ta có nhiều trữ lượng than đá nhất?

A. Tây Bắc Bộ

B. Đông Bắc Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bộ

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết vùng nào của nước ta có nhiều quặng sắt nhất?

A. Tây Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu?

A. Trên 20°C

B. Trên 22°C

C. Trên 24°C

D. Trên 26°C

Câu 8: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết lượng mưa trung bình năm của vùng Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu?

A. 1600 - 2000mm

B. 2000 - 2400mm

C. 2400 - 2800mm

D. Trên 2800mm

Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng Bắc Trung Bộ của nước ta chủ yếu có loại gió nào thổi?

A. Gió mùa hạ

B. Gió mùa đông

C. Gió Tây khô nóng

D. Cả ba loại gió trên

Câu 10: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có loại gió nào thổi?

A. Gió mùa hạ

B. Gió mùa đông

C. Gió Tây khô nóng

D. Cả ba loại gió trên

Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực hệ thống sông nào có diện tích lớn nhất nước ta?

A. Sông Thái Bình

B. Sông Hồng

C. Sông Cả

D. Sông Thu Bồn

Câu 12: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết vùng Đông Nam Bộ của nước ta thuộc lưu vực sông nào?

A. Sông Ba (Đà Rằng)

B. Sông Mê Công

C. Sông Thu Bồn

D. Sông Đồng Nai

Câu 13: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết vùng Tây Nguyên của nước ta thuộc lưu vực sông nào?

A. Sông Ba (Đà Rằng)

B. Sông Mê Công

C. Sông Thu Bồn

D. Sông Đồng Nai

Câu 14: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất phèn tập trung chủ yếu ở đâu?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Tây Nguyên

Câu 15: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nước ta có mấy loại đất chính?

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 4 loại

D. 5 loại

Câu 16: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết loại đất nào của nước ta chiếm diện tích nhiều nhất?

A. Đất feralit

B. Đất phù sa

C. Nhóm đất khác và núi đá

D. Đất mùn trên núi

Câu 17: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích đất phù sa lớn nhất?

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 18: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. 8 khu

B. 9 khu

C. 10 khu

D. 11 khu

Câu 19: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết các loại cá tập trung nhiều nhất ở đâu?

A. Đông Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 20: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết loài vooc tập trung nhiều nhất ở khu nào của nước ta?

A. Khu Tây Bắc

B. Khu Bắc Trung Bộ

C. Khu Nam Bộ

D. Khu Đông Bắc

Câu 21: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào của nước ta có mật độ dân số đông nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Tây Bắc Bộ

Câu 22: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế nào là đông nhất?

A. Dịch vụ

B. Công nghiệp và xây dựng

C. Nông, lâm, thủy sản

D. Phân bố đều ở các khu vực

Câu 23: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số trên 1 triệu người?

A. 2 thành phố

B. 3 thành phố

C. 4 thành phố

D. 5 thành phố

Câu 24: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm công nghiệp lớn nhất ở miền Trung là:

A. Huế

B. Quy Nhơn

C. Nha Trang

D. Đà Nẵng

Câu 25: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng nào của nước ta tập trng nhiều trung tâm công nghiệp nhất?

A. Tây Bắc

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bộ

Câu 26: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng nào của nước ta có GDP bình quân đầu người thấp nhất cả nước (tính đến năm 2007)?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Tây Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Nam Trung Bộ

Câu 27: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết đất của nước ta được sử dụng nhiều nhất vào:

A. Đất lâm nghiệp rừng

B. Đất phi nông nghiệp

C. Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả

D. Đất mặn nước nuôi trồng thủy sản

Câu 28: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết dừa được trồng nhiều nhất ở khu vực nào?

A. Bắc Trung Bộ

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Tây Nguyên

Câu 29: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết Tây Nguyên chăn nuôi loại động vật nào nhiều nhất?

A. Trâu

B. Bò

C. Lợn

D. Gia cầm

Câu 30: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết số lượng trâu tập trung nhiều nhất ở đâu?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 31: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta có số lượng lợn nhiều nhất?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Hồng

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 32: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta tỉ lệ diện tích cây công nghiệp lớn nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 33: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích cây lâu năm nhiều nhất?

A. Tây Nguyên

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Bắc Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 34: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ

Câu 35: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích cây rừng thấp nhất cả nước?

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 36: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất?

A. Bắc Trung Bộ

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đông Bắc Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 37: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết vùng nào của nước ta tập trung nhiều khu công nghiệp nhất?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đồng bằng sông Hồng

D. Bắc Trung Bộ

Câu 38: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ có bao nhiêu khu công nghiệp?

A. 4 khu công nghiệp

B. 5 khu công nghiệp

C. 6 khu công nghiệp

D. 7 khu công nghiệp

Câu 39: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ngành nào chiếm tỉ trọng nhiều nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành?

A. Công nghiệp chế biến

B. Công nghiệp khai thác

C. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước

D. Các ngành phân bố đều nhau

Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực miền Bắc là:

A. Nhà máy thủy điện Hòa Bình

B. Nhà máy thỷ điện Thác Bà

C. Nhà máy thủy điện Nậm Mu

D. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Câu 41: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực miền Bắc là:

A. Nhà máy nhiệt điện Na Dương

B. Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình

C. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

D. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Câu 42: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết sản lượng than tập trung chủ yếu ở đâu?

A. Ninh Bình

B. Hà Tĩnh

C. Đà Nẵng

D. Quảng Ninh

Câu 43: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trữ lượng dầu mỏ tập trung chủ yếu ở đâu?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đông Nam Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Đông Bắc Bộ

Câu 44: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết Đồng bằng sông Hồng có sản lượng công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đứng thứ mấy cả nước?

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 45: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết Đồng bằng sông Hồng có sản lượng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đứng thứ mấy cả nước?

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 46: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu sân bay quốc tế?

A. 2 sân bay

B. 3 sân bay

C. 4 sân bay

D. 5 sân bay

Câu 47: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế?

A. 15 cửa khẩu

B. 16 cửa khẩu

C. 17 cửa khẩu

D. 18 cửa khẩu

Câu 48: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tên cửa khẩu quốc tế nằm ở cuối cùng của nước ta?

A. Xà Xía

B. Tịnh Biên

C. Dinh Bà

D. Mộc Bài

Câu 49: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết Việt Nam nhập khẩu chủ yếu mặt hàng nào?

A. Máy móc, thiết bị, phụ tùng

B. Nguyên, nhiên, vật liệu

C. Hàng tiêu dùng

D. Nông, lâm, thủy sản

Câu 50: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới?

A. 1 di sản

B. 2 di sản

C. 3 di sản

D. 4 di sản

Câu 51: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới?

A. 1 di sản

B. 2 di sản

C. 3 di sản

D. 4 di sản

Câu 52: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu trung tâm du lịch quốc gia?

A. 1 trung tâm

B. 2 trung tâm

C. 3 trung tâm

D. 4 trung tâm

Câu 53: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. 6 khu

B. 7 khu

C. 8 khu

D. 9 khu

Câu 54: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ của nước ta có mấy cánh cung?

A. 4 cánh cung

B. 5 cánh cung

C. 6 cánh cung

D. 7 cánh cung

Câu 55: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu suối nước khoáng?

A. 4 suối nước khoáng

B. 5 suối nước khoáng

C. 6 suối nước khoáng

D. 7 suối nước khoáng

Câu 56: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết hồ nào có diện tích lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng?

A. Hồ Ba Bể

B. Hồ Hòa Bình

C. Hồ Thác Bà

D. Hồ Hoàn Kiếm

Câu 57: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu khu kinh tế ven biển?

A. 5 khu

B. 4 khu

C. 3 khu

D. 2 khu

Câu 58: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế?

A. 8 cửa khẩu

B. 9 cửa khẩu

C. 10 cửa khẩu

D. 11 cửa khẩu

Câu 59: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển cuối cùng của Bắc Trung Bộ là gì?

A. Cảng Vũng Áng

B. Cảng Chân Mây

C. Cảng Hòn La

D. Cảng Tĩnh Gia

Câu 60: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết suối nước khoáng duy nhất ở Bắc Trung Bộ có tên là gì?

A. Kênh Gà

B. Tiền Hải

C. Quỳ Hợp

D. Suối Bang

Câu 61: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết loài động vật nào được nuôi nhiều nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Bò

B. Trâu

C. Lợn

D. Gà

Câu 62: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết loại khoáng sản nào chiếm ưu thế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

A. Mangan và đồng

B. Than đá và sắt

C. Đá axit và bôxit

D. Thiếc và kẽm

Câu 63: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết loài động vật nào được nuôi nhiều ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

A. Trâu

B. Bò

C. Lợn

D. Gà

Câu 64: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vùng duyên hải Nam Trung Bộ có bao nhiêu trung tâm công nghiệp?

A. 2 trung tâm

B. 3 trung tâm

C. 4 trung tâm

D. 5 trung tâm

Câu 65: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vùng Tây Nguyên có bao nhiêu nhà máy thủy điện?

A. 3 nhà máy

B. 4 nhà máy

C. 5 nhà máy

D. 6 nhà máy

Câu 66: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết vùng kinh tế trọn điểm nào của nước ta có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

C. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

D. Các vùng GDP như nhau

Câu 67: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết GDP của ngành nào chiếm tỉ trong nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Nông, lâm, thủy sản

B. Dịch vụ

C. Công nghiệp và xây dựng

D. Các ngành có tỉ trọng như nhau

Câu 68: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết GDP của ngành nào chiếm tỉ trong nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Dịch vụ

B. Nông, lâm, thủy sản

C. Công nghiệp và xây dựng

D. Các ngành có tỉ trọng như nhau

Câu 69: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết khu công nghiệp lớn nhất miền Trung là:

A. Huế

B. Quảng Ngãi

C. Quy Nhơn

D. Đà Nẵng

Câu 70: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nước ta chia thành mấy vùng kinh tế trọng điểm?

A. 2 khu

B. 3 khu

C. 4 khu

D. 5 khu

Đáp án trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Đáp án trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Lịch thi THPT Quốc Gia 2023

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2023

Gửi đề thi để nhận lời giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em bài Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập và có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Trắc nghiệm Địa lí 12...

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập về Atlat Địa lý Việt Nam:

Đánh giá bài viết
17 59.759
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

    Xem thêm