Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng học thuộc và nhớ lâu hơn. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

BẢNG HỆ THỐNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 12 THEO BÀI

BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 – 1925

Thời gian

Nội dung (Sự kiện)

5-6-1911

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

6-1919

Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam

1919

Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa của giai cấp tư sản dân tộc

1920

Công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội đỏ

7-1920

Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin.

12-1920

Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

1921

Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari, báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận

1922

- Công nhân viên chức sở Công thương Bắc kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương

- Bãi công của công nhân dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hải Dương, Hà Nội

1921-1923

Ra đời các tờ báo Nhân đạo, Đời sống công Nhân...

1923

Phong trào chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì

6-1923

Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên Xô và được bầu vào BCH của Hội

1923-1924

Ra đời các tờ báo Sự thật, tạp chí thư tín quốc tế

11-11-1924

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu để đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng và truyền bá lí luận cách mạng GPDT vào Việt Nam

8-1925

Công nhân thợ máy xưởng Ba son đấu tranh, đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân

1925

Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời

BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 – 1930

Thời gian

Nội dung (Sự kiện)

2-1925

Thành lập Cộng Sản đoàn

6-1925

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

21-6-1925

Ra đời báo Thanh Niên

1926-1927

Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền Cao su Cam Tiêm, Phú Riềng

1927

Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc in thành sách Đường Kách Mệnh

25-12-1927

Thành lập Việt Nam quốc dân đảng

Cuối 1928

Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

2-1929

Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội

3-1929

Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Bắc Kì

5-1929

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có cơ sở khắp cả nước

17-6-1929

Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập

8-1929

Thành lập An Nam cộng sản đảng

9-1929

Thành lập Đông Dương cộng sản Liên đoàn

11-1929

An Nam Cộng sản Đảng họp Đại hội bầu ra BCH Trung ương

1928-1929

Cả nước có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân

6-1 đến 8-2-1930

Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (TQ)

9-2-1930

Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ

24-2-1930

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN

3-2-1930

Lấy làm ngày kỉ niệm thành lập ĐCSVN

2-1930

Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua

BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Thời gian

Nội dung (Sự kiện)

1-5-1930

Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khắp cả nước nhân ngày Quốc tế lao động

12-9-1930

Cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên

9-1930

Xô viết ra đời ở Nghệ An

Cuối 1930 đầu 1931

Xô Viết ra đời ở Hà Tĩnh

10-1930

Luận Cương chính trị tháng 10 - Trần Phú

BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

Thời gian

Nội dung (sự kiện)

3-1935

Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc)

7-1935

Quốc tế cộng sản tiến hành đại hội lần VII

6-1936

Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền

7-1936

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp tại Thượng Hải (TQ)

11-1936

Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ra đời

3-1938

Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương).

BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Thời gian

Nội dung (Sự kiện)

11-1939

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI (Bà Điểm – Hóc Môn)

22-9-1940

Nhật vào Việt Nam

11-1940

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VII họp ở Ba Đình , Bắc Ninh

28-1-1941

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

10 → 19-5-1941

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VIII tại Pác Bó, Cao Bằng

19-5-1941

Mặt trận Việt Minh ra đời

1941

- Việt Nam Cứu quốc quân ra đời

- Thành lập Trung đội cứu quốc quân I và II

1943

- Đảng đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam, thành lập Hội Văn hóa cứu quốc

- Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đẩy mạnh hoạt động, 19 ban xung phong "Nam tiến" ra đời

25 → 28-2-1943

Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Võng La (Hà Nội) vạch ra kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang

1944

Hội Văn Hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng trong hàng ngũ Việt Minh

25-2-1944

Trung đội Cứu quốc quân III ra đời

7-5-1944

Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị các cấp sửa soạn khởi nghĩa

22-12-1944

Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

9-3-1945

Nhật đảo chính Pháp

12-3-1945

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

15 → 20-4-1945

Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì

16-4-1945

Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp

15-5-1945

Hồ Chí Minh chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng

4-6-1945

Khu giải phóng Việt Bắc ra đời

13-8-1945

Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ban bố Quân lệnh số 1

14 → 15-8-1945

Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)

16 → 17-8-1945

Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thống qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban GPDT Việt Nam

16-8-1945

Một đơn vị giải phóng quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên

18-8-1945

Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lị

19-8-1945

Hà Nội giành chính quyền

23-8-1945

Huế giành chính quyền

25-8-1945

Sài Gòn giành chính quyền

28-8-1945

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước

30-8-1945

Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ

2-9-1945

Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN NGÀY 19-12-1946

Thời gianNội dung sự kiện
2-9-1945Quân Pháp xả súng vào đồng bào ta đang dự cuộc mít tinh ở Sài Gòn
23-9-1945Pháp tiến công Sài Gòn - mở đầu cho cuộc xâm lược trở lại nước ta lần hai bằng sự kiện đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ
8-9-1945Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ
5-10-1945Lực lượng viễn chinh Pháp đến Sài Gòn
11-11-1945Đảng tuyên bố tự giải tán nhưng thực chất rút vào hoạt động bí mật
6-1-1946Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước lần đầu tiên giành thắng lợi

BÀI 18. NHỮNG NĂM ĐẦU CUỘC KHÁNG HIÊN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
12-12-11946Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”
15-12-1946Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ tài chính và Bộ Giao thông công chính
18-12-1946Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải hạ vũ khí đầu hàng
Tối 19-12-1946Thay mặt Đảng, Chính phủ, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến
3-1947Chính phủ Pháp cử Bôlae sang làm cao ủy Pháp ở Đông Dương
9-1947Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi ra đời
1947Chiến dịch Việt Bắc thu - đông
19-12-1947Pháp rút quân khỏi Việt Bắc
1949Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp
5-1949Pháp đề ra kế hoạc Rơve
6-1949Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định đi đến thống nhất thành
Mặt trận Liên Việt
1948-1949Quân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương của địch thành
tiền phương của ta
1950Chiến dịch Biên giới thu - đông
1-1950Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN lần lượt công nhận và thiết lập
quan hệ ngoại giao với ta
7-2-1950Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại
8-5-1950Mỹ viện trợ tài chính và quân sự cho Pháp, chính thức dính liều vào chiến tranh ở Đông Dương

BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953) 

Thời gianSự kiện
2-1951Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng họp ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
3-3-1951Đảng đã thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội liên hiệp quốc dân thành Mặt trận Liên Việt
11-3-1951Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập
6-1951Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
1952Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất
12-1951 → 2-1952Quân ta mở chiến dịch phản công và tiền công địch ở Hòa Bình
10-1952 → 12-1952Ta mở chiến dịch Tây Bắc
4-1953 → 5-1953Ta phối hợp với bộ đội Pa-thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào chân hè 1953.

BÀI 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC 1953 - 1954

Thời gianSự kiện
7-5-1953Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương
Thu-đông 1953Nava tập trung lực lượng cơ động ở Đồng bằng Bắc bộ là 44 tiểu đoàn
9-1953Bộ chính trị Trung ương Đảng họp và đề ra kế hoạch tác chiến đôngxuân 1953-1954
3-12-1953Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm "nghiền nát" bộ đội chủ lực của ta.
10-12-1953Quân ta tấn công địch ở Lai Châu, bao vây uy hiếp địch ở Điện Biên Phủ
12-1953

- Quân ta phối hợp với quân dân Lào tấn công Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt, uy hiếp xênô.

- Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

2-1954Quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plâyku
13-3→17 - 3-1954Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 1)
30-3 → 26-4-1954Chiến địch Điện Biên Phủ (đợt 2)
1-5 → 7-5-1954Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 3)
17h30 ngày 7-5-1954Tướng Đờ Cátxtơri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch bị bắt, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng
8-5-1954Đoàn đại biểu của ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào Hội nghị Gioơnevơ với tư thế của người chiến thắng
21-7-1954Hiệp định Giơnevơ được kí kết

BÀI 21. XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1959-1965)

Thời gianSự kiện
1957-1959Chính quyền Ngô Đình Diện ban hành chính sách "Tố cộng, diệt cộng"
1-1959Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 quyết định nhân dân Miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ Mĩ và tay sai
1959-1960Phong trào Đồng Khởi nổ ra ở Bến Tre
2-1959Phong trào nổ ra lẽ tẻ ở Vĩnh Thạnh, Bác Ái.
17-1-1960Phong trào Đồng Khởi nổ ra ở 3 xã là Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh, sau đó lan toàn Bến Tre
20-12-1960Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập
5→10-9-1960Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội
1961-1965Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ ở miền Nam
1-1961Trung ương Cục miền Nam được thành lập
15-2-1961Quân giải phóng miền Nam ra đời
2-1962Cố vấn Mĩ đưa quân vào miền nam và thành lập bộ chỉ huy quân sự Mĩ (MACV) ở Sài Gòn
1962Quân ta mở nhiều cuộc tập kích vào đồn bốt địch
Cuối 1962Cách mạng kiểm soát trên một nửa tổng số ấp với gần 70% dân số
1-1-1963Mĩ tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm
2-1-1963Quân ta giành thắng lợi trong trận ấp Bắc (Mỹ Tho) Đông xuân
1964-1965Ta giành thắng lợi ở Bình Giã, Ba Gia, An Lão, Đồng Xoài

BÀI 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965-1973)

Thời gianSự kiện
18-8-1965Chiến thắng Vạn Tường mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt".
Đông xuân 1965-1966Thắng lợi mùa khô lần thứ nhất đã làm thất bại âm mưu của địch
1966-1967Thắng lợi mùa khô lần thứ hai đánh bại cuộc hành quân càng quét của địch
1965-1968Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất
1-1968Cuộc Tổng tiền công và nổi dậy Xuân Mậu Thân
1969-1973Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh
6-6-1969Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời
24 và 25-4-1970"Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp tại Hà Nội biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mĩ"
4→6-1970Quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia đập tan cuộc hành quân "Lam Sơn - 719"
30-3-1972Ta mở cuộc Tiến công chiến lược Xuân năm 1972 lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu
4-1972Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ II với quy mô lớn hơn lần I
6-1972Ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
8→29-12-1972Ta đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ vào Hà Nội làm nên trận Điện Biên Phủ trên không
27-1-1973Hiệp định Pari được kí kết

BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)

Thời gianSự kiện
7-1973Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng tiếp tục bạo lực cách mạng...
12-1974→1-1975Ta giành thắng lợi trong chiến dịch đường 14 - Phước Long
Cuối 1974 - đầu 1975Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976
4-3→24-4-1975Chiến dịch Tây Nguyên
21-3→29-3-1975Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
26-4→30-4-1975Chiến dịch Hồ Chí Minh
3-1975Quân ta đánh nghi binh ở Kon Tum, Plâyku
10-3-1975Ta tiến công và giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột
21-3-1975Ta tấn công Huế và chặn đường rút chạy của địch.
26-3-1975Giải phóng Huế và toàn bộ tỉnh Thừa thiên
29-3-1975Giải phóng Đà Nẵng
Cuối 3 đầu 4 - 1975Ta giải phóng các tỉnh còn lại của ven biển miền Trung, phía Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
9-4-1975Ta tấn công Xuân Lộc, căn cứ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Tây.
18-4-1975Mệnh ra lệnh di tản người Mĩ
21-4-1975Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống
10h45 - 11h30 ngày 30-4-1975

- Xe tăng của ta tiến thẳng vào dinh "Độc lập", bắt toàn bộ chính quyền Sài Gòn, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

- Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc "dinh độc lập" báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

2-5-1975Nam Bộ và miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng

Lịch thi THPT Quốc Gia 2023

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2023

Gửi đề thi để nhận lời giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài. Bài viết tổng hợp những hệ thống thời gian sự kiện lịch sử Việt Nam theo từng bài học. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 12...

Đánh giá bài viết
11 69.279
Sắp xếp theo

    Môn Lịch Sử khối C

    Xem thêm