Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17

Nhằm mang lại cho quý thầy cô và các bạn học sinh những tài liệu bổ ích về môn Địa lí, VnDoc đã sưu tầm và xin giới thiệu: Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung (Có đáp án). Mong rằng tài liệu hay và chất lượng này sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung (Có đáp án) vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp 15 câu trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 17 về kinh tế chung và có đáp án đi kèm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết tại đây.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?

A. Phú Yên.

B. Khánh Hòa.

C. Ninh Thuận.

D. Bình Thuận.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?

A. Thành Phố Hồ Chí Minh.

B. Nha Trang.

C. Đà Nẵng.

D. Hải Phòng.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm giai đoạn 2000 -2007, nhận xét nào là không đúng?

A. Tốc độ tăng trưởng tăng liên tục.

B. GDP tăng liên tục.

C. Tốc độ tăng trưởng và GDP đều tăng.

D. GDP và tốc độ tăng trưởng không tăng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990-2007, nhận xét nào không đúng?

A. Nông, lâm, thủy sản giảm tỉ trọng.

B. Công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng.

C. Dịch vụ tăng tỉ trọng.

D. Dịch vụ khá cao nhưng chưa ổn định.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Hải Phòng.

B. Hải Dương.

C. Hà Nội.

D. Nam Định.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủ Dầu Một.

B. Biên Hòa.

C. Tp. Hồ Chí Minh.

D. Bà Rịa Vũng Tàu.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh

A. Tỉ trọng nông, lâm, thủy sản Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

B. Tỉ trọng dịch vụ Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.

C. Tỉ trọng công nghiệp ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

D. Quy mô GDP của Hà Nội lớn hơn TP. Hồ Chí Minh.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế tập trung cao ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

C. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng?

A. Đông Nam Bộ.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Vùng Tây Nguyên.

C. Vùng Bắc Trung Bộ.

D. Vùng Đông Nam Bộ.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Thanh Thủy.

B. Đồng Đăng - Lạng Sơn.

C. Cầu Treo.

D. Móng Cái.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc vùng kin tế nào sau đây?

A. Vùng Tây Nguyên.

B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Vùng Đông Nam Bộ.

D. Vùng Bắc Trung Bộ.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô trên 100 000 tỉ đồng?

A. Hải Phòng

B. Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Hạ Long.

D. Biên Hòa.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. Biên Hòa

B. Vũng Tàu.

C. Cần Thơ.

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Tây Nguyên

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Đông Nam Bộ

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

A. Nhơn Hội

B. Dung Quất

C. Chân Mây –Lăng Cô

D. Chu Lai

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. Hà Nội

B. Biên Hòa

C. Nha Trang

D. Hải Phòng

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết tỉnh Lâm Đồng thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Vùng Đông Nam Bộ

B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Vùng Tây Nguyên

D. Vùng Bắc Trung Bộ

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta?

A. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.

B. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp.

C. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành công nghiệp.

D. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng kinh tế nào sau đây có nhiều tỉnh nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng kinh tế nào sau đây không giáp biển?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chung

1, B

2, A

3, D

4, C

5, B

6, C

7, C

8, A

9, B

10, A

11, A

12, C

13, B

14, B

15, D

16, D

17, C

18, B

19, C

20, C

21, C

22, B

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung (Có đáp án). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số kiến thức học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau nhé: Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc trong học tập, VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất nhé.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2024 môn GDCD

Để giúp bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
4 88.537
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lý 12

  Xem thêm