300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)

300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12
Phần 1: 100 CÂU
Câu 1. Đường cong trong hình bên l| đồ thị của một h|m số trong
bốn h|m được liệt kê ở bốn phương {n A, B, C, D dưới đ}y. Hỏi
h|m số đó l| h|m số n|o?
A.
24
23xyx
B.
42
22xyx
C.
2
22xyx
D.
32
9xy x x
Câu 2.
Đ thh|m s
1
2
1
y
x
có c{c đưng tim cận l|
A. Tim cn đứng
2x
, tim cn ngang
1y
B. Tim cn đng
1y
, tim cn ngang
C. Tim cn đứng
1x
, tim cn ngang
D. Tiệm cn đng
1x
, tim cn ngang
2y
Câu 3.
H|m s n|o sau đ}y đng biến tn
A.
42
1y x x
B.
3
1yx
C.
41
2
x
y
x
D.
32
1
21
2
y x x x
Câu 4. Cho h|m số
()y f x
c định v| liên tục trên v| có bảng biến thiên:
x
-2 1
'( )fx
- 0 + 0 +
()fx
A. H|m s có hai cc tr
B. H|m s đt cc tiểu ti
C. H|m s đt gi{ trnh nht bng -2
D. H|m s đt gi{ tr nh nhất bng 3
Câu 5. Tìm gi{ trị cực đại
CD
y
của h|m số
2
22
1
xx
y
x
A.
CD
2y
B.
CD
2y
C.
CD
0y
D.
CD
1y
Câu 6. Tìm gi{ trị nhỏ nhất của h|m số
2
3 10y x x
A.
Min y = -3 10
B.
Min y =10
C.
Min y = - 10
D.
Min y = 10
Câu 7. Biết rằng đường thẳng
91yx
cắt đồ thị h|m số
32
63y x x
tại hai điểm ph}n
biệt, kí hiệu
1 1 2 2
( ; ),( ; )x y x y
l| tọa độ hai điểm đó. Tìm
21
yy
A.
21
5yy
B.
21
0yy
C.
21
27yy
D.
21
43yy
3
-2 -1 1 2
-1
1
2
3
x
y
Câu 8. Cho h|m số
32
6 3 2 6()y x x m x m
. Gi{ trị n|o của
m
để h|m số có hai cực trị
12
,xx
thỏa điều kiện
33
12
28xx
A.
3m
B.
2m
C.
1m
D.
0m
Câu 9. Tìm
m
để đường thẳng
4ym
cắt đồ thị h|m số (C)
42
83y x x
tại 4 điểm ph}n
biệt.
A.
13 3
44
m
B.
3
4
m
C.
13
4
m
D.
13 3
44
m
Câu 10. Cho h|m số
23
1
mx
y
x
.Với gi{ trị n|o của
m
thì dường tiệm cận đứng, tiệm cận
ngang cùng với hai trục tọa độ tạo th|nh hình chữ nhật có diện tích bằng 10
A.
2m
B.
5m
C.
5m
D.
1
5
m
Câu 11. Cho
1
2
11
22
12
yy
P x y
xx
. Biểu thức rút gọn của
P
là:
A.
x
B.
2x
C.
1x
D.
1x
Câu 12. Giải phương trình
2
3 8 3 7 0.
x
x
A.
3
0
7log
x
x
B.
3
0
49log
x
x
C.
3
0
1
7
2
log
x
x
D.
3
1
49log
x
x
Câu 13. m số
2
69
log
aa
yx
nghịch biến trên khoảng
0;
khi:
A.
3
42
a
a
B.
3
42
a
a
C.
3
42
a
a
D.
3
42
a
a
Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
2
3 2 1log ( )xx
là:
A.
0 1 2 3;;
B.
03;
C.
03;
D.
03;;
Câu 15. Tập x{c định của h|m số
2
9 1 3lny x x
A.
10 1;;
B.
10 1;
C.
10 1;;
D.
10 1;;
Câu 16. Cho
2
5log m
;
3
5log n
. Khi đó
6
5log
tính theo
m
,
n
là :
A.
2
mn
B.
mn
mn
C.
2
2mn
D.
.mn
mn
Câu 17. Tìm mệnh đề đúng trong c{c mệnh đề sau:
A. H|m số
3
2
x
y
đồng biến trên khoảng
;
B. . H|m số
5
x
y
nghịch biến trên khoảng
;
C. Đồ thị c{c h|m số
4
x
y
4
logyx
đối xứng nhau qua đường ph}n gi{c
yx
D. . H|m số
x
y
luôn đi qua điểm
10;
Câu 18. Tìm
m
để phương trình
22
22
5log logx x m
có nghiệm
18;x
A.
45;m
B.
58;m
C.
38;m
D.
48;m
Câu 19. Tính đạo h|m của
10
x
y
A.
1
10'.
x
yx
B.
10 10' .ln
x
y
C.
10'
x
y
D.
10
10
'
ln
x
y
Câu 20. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7,2%/năm v| lãi h|ng năm được nhập v|o vốn.
Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 21. Tìm nguyên h|m của h|m số
2
2
3x x dx
x
A.
2 3 3
22
32
3
lnx x dx x x x C
x
B.
2 3 3
22
32
3
lnx x dx x x x C
x
C.
2 3 3
22
32
3
lnx x dx x x x C
x
D.
2 3 3
22
32
3
lnx x dx x x x C
x
Câu 22. Gi{ trị của
m
để h|m số
32
1 2 1 3 4( ) ( ) ( )F x m x m x x
l| một nguyên h|m của
h|m số
2
6 2 3()f x x x
A.
4m
B.
0m
C.
1m
D.
3m
Câu 23. Tính tích phân
1
0
x
I xe dx
A. 1 B.
1e
C. -1 D.
1e
Câu 24. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị h|m số
3
1yx
, đường thẳng
2x
,
trục ho|nh v| trục tung.
A.
3
2
B.
5
2
C.
9
2
D.
7
2
Câu 25. Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất, giới hạn bởi đường thẳng
2yx
v| đồ thị h|m số
2
yx
A.
4
3
B.
3
2
C.
5
3
D.
23
15
Câu 26. Giả sử
5
1
21
ln
dx
c
x
. Gi{ trị của
c
:
A. 9 B. 3 C. 81 D. 8

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án) là tài liệu trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2020 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Toán 12 này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, làm quen dần với cấu trúc đề thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập. Bài viết gồm có 300 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức của môn Toán lớp 12, bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD
Đánh giá bài viết
23 39.660
Sắp xếp theo

  Môn Toán khối D

  Xem thêm