Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 1 được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ kho đề thi của các trường THPT trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập hiệu quả, làm quen với cấu trúc đề thi trắc nghiệm theo mô hình mới của Bộ Giáo dục. Chúc các bạn học tốt.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 2

101 câu hỏi trắc nghiệm giải tích lớp 12 chương 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hàm Rồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang (Lần 1)

1. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 – LỚP 12

NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

1

C

11

D

21

D

31

B

41

C

2

A

12

C

22

B

32

B

42

D

3

C

13

B

23

D

33

C

43

C

4

A

14

A

24

C

34

A

44

C

5

B

15

B

25

A

35

D

45

D

6

A

16

A

26

A

36

C

46

A

7

D

17

A

27

C

37

D

47

B

8

D

18

D

28

C

38

C

48

C

9

A

19

B

29

B

39

A

49

D

10

B

20

B

30

A

40

D

50

B

2. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Câu 1:

A

Câu 11:

A

Câu 21:

A

Câu 31:

A

Câu 41:

B

Câu 2:

C

Câu 12:

A

Câu 22:

A

Câu 32:

A

Câu 42:

A

Câu 3:

D

Câu 13:

A

Câu 23:

B

Câu 33:

C

Câu 43:

B

Câu 4:

D

Câu 14:

A

Câu 24:

A

Câu 34:

D

Câu 44:

A

Câu 5:

B

Câu 15:

B

Câu 25:

D

Câu 35:

B

Câu 45:

B

Câu 6:

B

Câu 16:

A

Câu 26:

A

Câu 36:

D

Câu 46:

C

Câu 7:

C

Câu 17:

A

Câu 27:

D

Câu 37:

D

Câu 47:

B

Câu 8:

D

Câu 18:

D

Câu 28:

B

Câu 38:

A

Câu 48:

D

Câu 9:

C

Câu 19:

D

Câu 29:

A

Câu 39:

C

Câu 49:

A

Câu 10:

A

Câu 20:

A

Câu 30:

A

Câu 40:

D

Câu 50:

B

3. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

1

D

11

B

21

C

31

A

41

A

2

C

12

D

22

C

32

C

42

C

3

A

13

B

23

B

33

A

43

D

4

B

14

D

24

B

34

A

44

C

5

D

15

D

25

A

35

B

45

C

6

C

16

A

26

B

36

B

46

D

7

A

17

C

27

C

37

B

47

B

8

C

18

B

28

A

38

B

48

D

9

C

19

D

29

A

39

B

49

A

10

D

20

A

30

D

40

D

50

B

4. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

5. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

------------------------

Đề có 06 trang

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

1

C

11

D

21

C

31

A

41

C

2

D

12

D

22

A

32

B

42

C

3

C

13

A

23

B

33

A

43

A

4

C

14

D

24

C

34

B

44

D

5

B

15

D

25

D

35

D

45

B

6

B

16

B

26

B

36

D

46

C

7

C

17

D

27

D

37

B

47

C

8

B

18

C

28

A

38

D

48

A

9

A

19

A

29

A

39

C

49

B

10

A

20

D

30

A

40

B

50

A

Mời các bạn tải trọn bộ đề thi và đáp án về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.208
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm