Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Đáp án Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán

14 giờ 30 phút chiều ngày 25/6 các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi trong thời gian làm bài là 90 phút. Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2019 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo: Lời giải chi tiết đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019 (Ctrl + F5 để cập nhật đáp án nhanh nhất)

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 120

1 - A2 - C3 - C4 - C5 - A
6 - C7 - C8 - B9 - A10 - A
11 - D12 - A13 - B14 - C15 - C
16 - C17 - C18 - A19 - D20 - C
21 - B22 - B23 - B24 - C25 - A
26 - B27 - B28 - A29 - D30 - A
31 - B32 - D33 - A34 - B35 - C
36 - D37 - D38 - D39 - B40 - A
41 - A42 - D43 - A44 - D45 - C
46 - D47 - A48 - C49 - B50 - D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 101

1 B2 A3 C4 C5 D6 A7 C8 A9 C10 B
11 A12 B13 C14 C15 A16 C17 B18 A19 A20 B
21 C22 A23 D24 A25 A26 D27 D28 D29 B30 B
31 B32 C33 C34 C35 B36 B37 D38 C39 A40 B
41 C42 C43 B44 A45 C46 C47 A48 D49 B50 B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 102

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21D31A41B
2C12B22A32C42D
3C13B23C33C43C
4D14C24C34A44D
5D15C25A35B45D
6C16C26D36D46A
7C17D27B37C47A
8C18A28C38C48D
9B19B29B39D49A
10B20B30D40A50C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 103

1 - C2 - B3 - B4 - D5 - B
6 - D7 - B8 - D9 - D10 - C
11 - D12 - B13 - A14 - A15 - A
16 - C17 - D18 - D19 - A20 - C
21 - C22 - A23 - C24 - A25 - D
26 - D27 - A28 - C29 - C30 - A
31 - C32 - C33 - A34 - D35 - C
36 - A37 - A38 - C39 - D40 - C
41 - A42 - A43 - D44 - D45 - A
46 - A47 - D48 - C49 - A50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 104

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21B31D41B
2B12A22C32C42B
3A13C23C33A43B
4D14C24A34B44C
5B15C25D35D45D
6A16A26A36B46A
7D17B27A37A47D
8B18B28D38A48B
9B19D29A39D49B
10A20D30B40D50A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 105

1 - D2 - D3 - C4 - A5 - B
6 - D7 - C8 - A9 - A10 - A
11 - C12 - D13 - D14 - C15 - C
16 - A17 - B18 - A19 - B20 - A
21 - C22 - A23 - C24 - A25 - D
26 - D27 - C28 - D29 - A30 - B
31 - D32 - D33 - B34 - C35 - D
36 - D37 - C38 - D39 - B40 - A
41 - A42 - C43 - A44 - C45 - D
46 - A47 - D48 - D49 - B50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 106

1.A2.C3.A4.B5.A6.C7.B8.B9.B10.A
11.D12.B13.C14.C15.D16.A17.C18.C19.D20.B
21.B22.D23.D24.B25.D26.B27.D28.C29.D30.C
31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.B38.C39.B40.B
41.C42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.B49.D50.D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 107

1 - C2 - A3 - D4 - A5 - D
6 - D7 - B8 - A9 - B10 - C
11 - A12 - C13 - C14 - A15 - D
16 - A17 - C18 - D19 - B20 - C
21 - C22 - D23 - B24 - A25 - C
26 - C27 - D28 - C29 - C30 - B
31 - B32 - D33 - D34 - C35 - A
36 - B37 - D38 - D39 - B40 - D
41 - C42 - A43 - D44 - A45 - A
46 - B47 - A48 - A49 - C50 - A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 108

1.B2.D3.C4.A5.C6.A7.B8.B9.B10.C
11.A12.D13.A14.D15.D16.D17.A18.B19.B20.C
21.C22.D23.B24.C25.B26.C27.D28.D29C30.A
31.C32.D33.B34.D35.C36.B37.D38.A39.A40.C
41.A42.C4344.B45.D46.A47.C48.49.A50.B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 109

1 - D2 - C3 - C 4 - C5 - A
6 - B7 - B8 - B 9 - A10 - D
11 - A12 - A13 - D14 - A15 - B
16 - C17 - D18 - C19 - A20 - B
21 - D22 - D23 - A24 - A 25 - A
26 - C27 - B28 - C29 - A30 - A
31 - D32 - D33 - B34 - D35 - A
36 - D 37 - B38 - A39 - D40 - B
41 - C42 - A43 - C44 - A45 - C
4647 - D 48 - A49 - A 50 - C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 110

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31D41B
2A12A22D32C42D
3B13D23C33C43B
4A14A24D34B44C
5A15D25B35B45B
6B16A26D36A46C
7B17A27B37B47C
8B18B28D38A48D
9C19B29A39A49D
10C20C30A40D50C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 111

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11C21D31D41B
2B12B22A32C42B
3C13A23B33D43A
4A14A24D34C44A
5D15C25A35C45D
6D16C26C36B46C
7A17B27B37D47B
8B18B28B38B48B
9B19B29D39B49D
10A20C30C40B50C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 112

1. C

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. D

8. A

9. C

10. D

11. A

12. A

13. D

14. C

15. B

16. C

17. D

18. B

19. C

20. B

21. C

22. D

23. D

24. B

25. A

26. C

27. A

28. B

29. C

30. A

31. D

32. C

33. C

34. A

35. B

36. B

37. D

38. D

39. D

40. B

41. D

42. D

43. D

44. D

45. B

46. B

47. A

48. A

49. B

50. B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 113

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11D21D31D41D
2B12D22C32A42A
3C13A23B33A43C
4C14C24A34B44C
5C15D25B35A45B
6A16C26A36B46C
7B17D27B37B47C
8B18B28D38C48A
9A19C29C39D49C
10C20D30B40B50D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 114

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21D31C41D
2A12D22A32A42D
3B13C23D33C43B
4B14A24C34B44A
5B15A25D35A45B
6D16B26D36D46C
7C17A27B37B47C
8B18A28D38A48D
9B19D29C39C49C
10B20A30B40D50D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 115

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21C31B41D
2C12B22B32D42A
3C13B23B33B43B
4C14D24A34B44B
5D15C25D35A45D
6A16D26B36C46C
7D17D27A37C47A
8C18A28C38D48B
9D19C29A39A49B
10A20B30A40D50A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 116

1 - A2 - B3 - C4 - B5 - D
6 - A7 - B8 - A9 - D10 - C
11 - B12 - C13 - B14 - D15 - B
16 - C17 - B18 - B19 - A20 - D
21 - D22 - D23 - C24 - B25 - A
26 - A27 - C28 - A29 - C30 - D
31 - B32 - C33 - D34 - D35 - A
36 - D37 - A38 - D39 - C40 - A
41 - C42 - D43 - A44 - C45 - D
46 - B47 - B48 - B49 - B50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 117

1 - D2 - C3 - D4 - D5 - C
6 - D7 - B8 - D9 - D10 - C
11 - B12 - B13 - C14 - A15 - D
16 - D17 - C18 - B19 - B20 - D
21 - C22 - C23 - B24 - A25 - A
26 - A27 - D28 - D29 - A30 - D
31 - B32 - A33 - A34 - B35 - C
36 - D37 - A38 - B39 - B40 - A
41 - A42 - A43 - C44 - C45 - B
46 - B47 - A48 - A49 - B50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 118

1 C2 A3 D4 B5 B6 B7 B8 A9 D10 C
11 A12 B13 C14 A15 C16 C17 B18 B19 A20 D
21 A22 B23 C24 D25 A26 A27 B28 A29 D30 D
31 B32 A33 C34 B35 A36 A37 A38 A39 C40 D
41 A42 D43 D44 C45 D46 D47 C48 B49 B50 A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 119

1. D

2. A

3. B

4. A

5. A

6. B

7. B

8. B

9. C

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. D

16. A

17. A

18. B

19. C

20. C

21. C

22. D

23. C

24. D

25. B

26. D

27. B

28. D

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. B

35. B

36. A

37. B

38. A

39. A

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. B

46. C

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 121

1 - B2 - B3 - B4 - C5 - D
6 - D7 - B8 - B9 - C10 - D
11 - C12 - B13 - C14 - C15 - B
16 - A17 - B18 - C19 - A20 - C
21 - A22 - A23 - A24 - C25 - D
26 - C27 - D28 - C29 - A30 - D
31 - C32 - A33 - B34 - A35 - A
36 - C37 - D38 - B39 - A40 - D
41 - A42 - B43 - C44 - A45 - B
46 - B47 - D48 - B49 - D50 - D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 122

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11C21C31A41B
2D12A22A32B42C
3D13D23A33D43A
4A14C24D34A44A
5C15B25B35A45B
6D16B26D36C46C
7C17B27A37C47D
8C18A28C38B48D
9D19B29B39B49B
10B20C30B40D50C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 123

1 - A2 - C3 - B4 - A5 - B
6 - A7 - C8 - C9 - B10 - D
11 - D12 - C13 - C14 - D15 - A
16 - A17 - B18 - A19 - B20 - B
21 - D22 - A23 - C24 - A25 - C
26 - B27 - C28 - B29 - D30 - A
31 - C32 - A33 - B34 - A35 - B
36 - B37 - A38 - C39 - D40 - B
41 - B42 - C43 - C44 - A45 - C
46 - B47 - C48 - A49 - A50 - C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 124

1 - C2 - B3 - D4 - B5 - C
6 - A7 - C8 - B9 - D10 - D
11 - B12 - D13 - B14 - B15 - B
16 - B17 - D18 - A19 - C20 - D
21 - A22 - C23 - A24 - B25 - D
26 - D27 - D28 - C29 - B30 - A
31 - B32 - B33 - B34 - C35 - C
36 - D37 - C38 - A39 - A40 - D
41 - D42 - B43 - A44 - C45 - D
46 - A47 - D48 - A49 - D50 - B

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 mã đề 120

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 mã đề 112

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Đáp án, Đề thi THPT Quốc gia 2019 các môn

Mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn:

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2019 các môn ngay sau khi thi

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
25 77.308
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm