Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án đi kèm. Đề thi thử bám sát cấu trúc đề thi, giúp thi sinh ôn luyện kiến thức môn Toán tốt nhất đạt điểm tối đa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Vĩnh Chân, Phú Thọ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hàm Rồng

306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

1

D

11

B

21

C

31

A

41

A

2

C

12

D

22

C

32

C

42

C

3

A

13

B

23

B

33

A

43

D

4

B

14

D

24

B

34

A

44

C

5

D

15

D

25

A

35

B

45

C

6

C

16

A

26

B

36

B

46

D

7

A

17

C

27

C

37

B

47

B

8

C

18

B

28

A

38

B

48

D

9

C

19

D

29

A

39

B

49

A

10

D

20

A

30

D

40

D

50

B

Đánh giá bài viết
1 558
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm