306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12

306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12

306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12 được chia thành 5 phần: Phần 1 - Các bài toán về thể tích khối chóp.; Phần 2 - Các bài toán về thể tích khối lăng trụ; Phần 3 - Các bài toán về khoảng cách; Phần 4. Các bài toán khác; Phần 5 - Các bài toán tổng hợp. Các câu hỏi trắc nghiệm hình không gian có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn luyện thi THPT Quốc gia môn Toán hiệu quả.

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

600 câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học không gian

Phần 1. Các bài toán về thể tích khối chóp

306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12
306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12
306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12
306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12
306 bài tập trắc nghiệm hình học không gian lớp 12

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
6 8.173
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm