Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 2 là bộ đề thi thử đại học môn Toán trắc nghiệm được VnDoc.com tổng hợp từ nhiều trường THPT trong cả nước. Đây là hay và bám sát với cấu trúc của Bộ giáo dục, giúp các bạn ôn tập kiến thức hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

1. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 1)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

------------------------

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1

Năm học: 2016 -2017

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 05 trang)

Mã đề thi 132

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

1

D

11

A

21

B

31

C

41

C

2

B

12

B

22

A

32

B

42

C

3

A

13

D

23

D

33

B

43

C

4

D

14

B

24

A

34

A

44

C

5

B

15

C

25

D

35

C

45

D

6

A

16

D

26

B

36

D

46

D

7

A

17

D

27

D

37

B

47

C

8

B

18

A

28

A

38

A

48

A

9

B

19

B

29

D

39

C

49

B

10

B

20

A

30

A

40

A

50

C

2. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THPT CÁI BÈ

(50 câu trắc nghiệm)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 - 2017

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

3. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa (Lần 1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

(Đề thi có 05 trang)

Mã đề thi: 102

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Câu 1

A

Câu 11

C

Câu 21

B

Câu 31

B

Câu 41

D

Câu 2

A

Câu 12

B

Câu 22

D

Câu 32

C

Câu 42

C

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 23

B

Câu 33

A

Câu 43

B

Câu 4

C

Câu 14

C

Câu 24

D

Câu 34

A

Câu 44

C

Câu 5

D

Câu 15

A

Câu 25

B

Câu 35

D

Câu 45

A

Câu 6

D

Câu 16

B

Câu 26

C

Câu 36

B

Câu 46

C

Câu 7

D

Câu 17

C

Câu 27

B

Câu 37

C

Câu 47

B

Câu 8

D

Câu 18

A

Câu 28

C

Câu 38

B

Câu 48

D

Câu 9

D

Câu 19

D

Câu 29

A

Câu 39

A

Câu 49

D

Câu 10

A

Câu 20

D

Câu 30

B

Câu 40

A

Câu 50

C

4. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 1)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

KỲ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I. NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn thi: Toán học

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)

Mã đề: 109

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

1

A

11

D

21

D

31

C

41

A

2

C

12

D

22

D

32

A

42

B

3

D

13

D

23

A

33

A

43

C

4

B

14

C

24

B

34

A

44

C

5

C

15

B

25

B

35

D

45

B

6

D

16

B

26

B

36

A

46

A

7

D

17

D

27

A

37

C

47

C

8

B

18

C

28

B

38

A

48

B

9

D

19

A

29

A

39

C

49

A

10

C

20

C

30

D

40

B

50

C

5. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh (Lần 1)

SỞ GDĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI SỐ 2

(Đề gồm 05 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 LẦN 1

Môn: TOÁN

Năm học: 2016 - 2017

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: 06 tháng 11 năm 2016

Mã đề thi 124

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

1

A

11

B

21

C

31

A

41

C

2

C

12

A

22

B

32

D

42

A

3

D

13

A

23

B

33

A

43

C

4

C

14

D

24

B

34

B

44

B

5

D

15

B

25

B

35

C

45

D

6

B

16

A

26

D

36

D

46

C

7

A

17

D

27

A

37

B

47

A

8

B

18

C

28

C

38

B

48

D

9

D

19

D

29

A

39

B

49

C

10

C

20

D

30

A

40

C

50

B

Đánh giá bài viết
3 794
Sắp xếp theo
    Môn Toán khối D Xem thêm