Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook

Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất.

Đánh giá bài viết
1 8.657
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Học tập Xem thêm