Bài cúng, văn khấn trong tháng 7 âm lịch cho những sự kiện quan trọng như Rằm tháng bảy, lễ Vu Lan, xá tội vong nhân. Tháng cô hồn này cũng sẽ bao gồm những điều nên và không nên làm.

1. Văn khấn, bài cúng gia tiên ngày rằm tháng 7

2. Lễ Vu Lan

3. Những kiêng kỵ, điều nên làm dịp rằm tháng 7

Rằm Tháng Bảy