Rằm Tháng Bảy

Bài cúng, văn khấn trong tháng 7 âm lịch cho những sự kiện quan trọng như Rằm tháng bảy, lễ Vu Lan, xá tội vong nhân. Tháng cô hồn này cũng sẽ bao gồm những điều nên và không nên làm.

Rằm Tháng Bảy