Bài thuyết trình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Tham luận về phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

VnDoc.com mời các bạn tham khảo bài thuyết trình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong bài viết này. Bài thuyết trình đưa ra những lợi ích của phong trào và các biện pháp cụ thể để áp dụng giúp phong trào 5 không 3 sạch được phổ biến, tuyên truyền đến nhiều người.

Phiếu tự đánh giá việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

BÀI THUYẾT TRÌNH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH "5 KHÔNG, 3 SẠCH"

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo hội thi

Gia đình với ý nghĩa “hạt nhân” của xã hội, có vai trò duy trì những giá trị văn hóa, đạo đức của mỗi cộng đồng góp phần xây dựng nền văn minh của cả xã hội. Đối với nước ta, ngay từ khi bước vào sự nghiệp đổi mới , tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6 đã khẳng định: “gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới”, tiếp theo đó cho đến nay tại nhiều Nghị Quyết của Đảng vẫn xác định rõ gia đình là tế bào của xã hội, công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển của xã hội.

Trong các giai đoạn phát triển của đất nước, gia đình Việt Nam truyền thống đã tạo nên nhiều thế hệ người Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn, có tài tăng trí tuệ là nguồn lực quan trọng của Quốc gia để chiến đấu, chiến thăng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng đất nước phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập thế giới. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay các gia đình Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực có nguy cơ phá vỡ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, công tác gia đình ngày càng trở lên quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhận thức rõ vai trò, thiên chức quan trọng của người phụ nữ trong mỗi gia đình. Những năm qua các cấp Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt Năm 20… TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động phụ nữ trên Toàn quốc thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch Với 8 tiêu chí cụ thể

Nội dung “5 không” đó là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học;

Nội dung “3 sạch” là: sạch nhà-sạch bếp-sạch ngõ

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội, đồng thời với thiên chức người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ sẽ động viên, nhắc nhở gắn kết các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng. Thông qua thực hiện nội dung cuộc vận động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội làm cơ sở nền tảng để đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Căn cứ theo hướng dẫn của Hội LHPN quận Hà Đông, 3 năm qua Hội LHPN phường Nguyễn Trãi trong đó có chi hội tổ dân phố 3 chúng tôi đã tập trung nhiều giải pháp để thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, ba sạch như đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Nghiên cứu học tập trong các kỳ sinh hoạt hội, phối hợp đài truyền thanh phát 12 tin bài, phát hàng trăm tờ rơi về nội dung cuộc vận động; phát động 100% gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng kể hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm; ngăn chặn bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội từ gia đình, sử dụng nguồn nước sạch, trồng rau sạch; xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường phố bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Từ việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động đã thực sự hỗ trợ tạo điều kiện và phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Qua bình xét hàng năm có 156/159 (97% trở lên) gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và đạt gia đình văn hóa góp phần thực hiện tốt mô hình điểm của quận tại khu dân cư “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” , giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa nhiều năm. Chi hội liên tục đạt danh hiệu chi hội xuất sắc cấp quận

Có thể khẳng định rằng cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" có ý nghĩa thiết thực trong giai đọan hiện nay. Thực hiện cuộc vận động là thể hiện sự chăm lo tới quyền lợi thết thân của mỗi người phụ nữ đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, cuộc vận động thể hiện sự quyết tâm của các cấp Hội LHPN trong thực hiện chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và thực hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia vì sự phát triển, tiên bộ của phụ nữ, vì vậy trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy Đảng có sự quan tâm chỉ đạo để chính quyền, các đơn vị chức năng có liên quan cùng phối hợp với Hội LHPN, tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng để việc thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" của Hội LHPN ngày càng đạt kết quả cao hơn./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết
5 7.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm