Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giáo trình kỹ thuật đồ họa 1,5 MB 04/12/2013 4:07:00 CH
Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic...
Xem thêm các thông tin về Giáo trình kỹ thuật đồ họa
Tin học - Lập trình Xem thêm