Văn khấn ban thờ Đức Ông ở chùa

Bài văn khấn Đức Ông ở chùa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết bài văn khấn Đức Ông ở chùa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu văn khấn khi đi lễ tại chùa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của bài văn khấn Đức Ông ở chùa như sau:

Văn khấn Ban Đức Ông

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là ..........................................

Ngụ tại .....................................................

Cùng cả gia đình thân tới cửa Chùa .....................trước Ban Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh nhà Chùa.

Thiết nghĩ: Chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện!

Đánh giá bài viết
1 3.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn khấn cổ truyền Xem thêm