Lập trình Web

Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm, giúp cho các học viên làm quen dần với các thành phần cơ bản của web cũng như cấu trúc điều khiển trong các ngôn ngữ lập trình này. Chắc chắn, qua bộ sách này bạn sẽ được củng cố thêm những kiến thức mà mình đã được học qua phần bài tập, ví dụ cụ thể.

Các phần và bài trong ebook:

Phần 1: Ngôn ngữ lập trình Javascript
Bài 1: Các Thành phần cơ bản của javaScript
Bài 2: Các cấu trúc điều khiển trong javascript
Bài 3: Các thao tác về cửa sổ
Bài 4: Các thuộc tính đối tượng và sự kiện
Bài 5: Mảng và vòng lặp
Bài 6: Xâu ký tự và một số đối tượng khác
Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình web
Bài 1: Giới thiệu về ASP
Bài 2: Lập trình với ASP
Bài 3: Cấu trúc điều khiển lặp
Bài 4: Xây dựng ứng dụng ASP
Bài 5: Kết nối DataBase
Bài 6: Hệ quản trị CSDL MS Access 2003
Ví dụ, Bài tập

Đánh giá bài viết
76 44.907
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phát triển Website Xem thêm