Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là tài liệu hay về bộ môn Quản trị, giúp các bạn nắm chắc kiến thức cần nắm, không chỉ dừng lại là đáp ứng nhu cầu học tập với các bạn sinh viên mà còn là một tài liệu tham khảo bổ ích và chi tiết, giúp hoạch định, thực hiện nhiều mục tiêu hiệu quả trong cuộc sống và công việc với nhiều người trong xã hội.

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Lý thuyết kế toán đại cương

Hướng dẫn phân tích và đầu tư chứng khoán

Kỹ năng lập kế hoạch

Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan...

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1.1. Khái niệm, vai trò và mô hình quản trị chiến lược

1.1.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược

  • Quản trị chiến lượctập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp
  • Quản trị chiến lượctập hợp các quyết định và biện pháp hành động dẫn đến việc hoạch định và thực hiện các chiến lược đạt được mục tiêu của tổ chức.
  • Quản trị chiến lượcquá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức: đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu trong môi trường hiện tại cũng như tương lai.
  • Quản trị chiến lượcnghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó.

Theo các định nghĩa này, Quản trị chiến lược chú trọng vào việc phối kết hợp các mặt quản trị: Marketing, tài chính/kế toán, sản phẩm/tác nghiệp, nghiên cứu và phát triển, và hệ thống thông tin để hướng tới sự thành công cho doanh nghiệp.

- Các chiến lược gia (nhà quản trị): là các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Họ đảm nhận những công việc như: Tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, người chủ sơ hữu hay các nhà doanh nghiệp.

- Chức năng, nhiệm vụ: là việc trình bày mục đích lâu dài của doanh nghiệp, đây chính là sự khác biệt giữa nó và các doanh nghiệp cùng hoạt động.

Chức năng, nhiệm vụ chỉ ra phạm vi hoạt động của một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm và thị trường (vạch ra hướng đi trong tương lai của một doanh nghiệp).

Chức năng, nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi mà các nhà quản trị chiến lược đều phải trả lời "Công việc của chúng ta là gì?" Một bản trình bày rõ ràng sẽ định được giá trị và những ưu tiên trong một doanh nghiệp.

- Những cơ hội và thách thức từ bên ngoài bao gồm hai nửa: cơ hội từ bên ngoài và thách thức từ bên ngoài. Cả hai đều đề cập tới kinh tế, xã hội, chính trị; Chính phủ, công nghệ, các xu hướng cạnh tranh và các sự kiện, tất cả đều có thể đem lại lợi ích to lớn hoặc ngược lại, những nguy hiểm khôn lường cho doanh nghiệp trong tương lai.

Cơ hội và thách thức nhằm vược xa khỏi khả năng tác động của doanh nghiệp, chính vì thế nó được gọi là "từ bên ngoài".

- Điểm mạnh và điểm yếu bên trong của doanh nghiệp: có thể được kiểm soát thông qua những hoạt động bên trong của doanh nghiệp. Chúng thường ở hai thái cực: hoặc là rất tốt, hoặc là rất kém. Tuy nhiên, các đối thủ cũng có liên quan đến việc định ra các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết
17 28.108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm