Giáo án Tin học 6 bài 17: Định dạng đoạn văn bản (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6 bài 17

Giáo án Tin học 6 bài 17: Định dạng đoạn văn bản (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết nội dung và biết cách thực hiện định dạng đoạn văn bản.

2. Kĩ năng: Thực hiện định dạng đoạn văn bản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy cho biết định dạng văn bản là gì?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (20’) Các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản.

+ GV: Để định dạng kí tự điều đầu tiên chúng ta phải làm gì.

+ GV: Lưu ý: Để định dạng đoạn văn bản các em chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản, và sử dụng các nút lệnh.

+ GV: Sử dụng các nút lệnh, hướng dẫn và chỉ rõ cho các em ý nghĩa của từng nút lệnh.

Bước 1: Đưa con trỏ vào đoạn văn bản.

Bước 2: Nháy chuột các nút lệnh

- Căn thẳng lề trái (Crt + L).

- Căn giữa (Crt + E).

- Căn thẳng lề phải (Crt + R).

- Căn thẳng hai lề (CRt + J).

- Khoảng cách dòng trong đoạn văn.

- Giảm mức thụt lề trái.

- Tăng mức thụt lề trái.

+ GV: Yêu cầu 2 học sinh lên bảng thực hiện các thao tác trên thanh công cụ định dạng.

+ GV: Hướng dẫn cho HS các thao tác HS thực hiện chưa tốt.

+ GV: Hướng dẫn HS lấy các nút lệnh không có ra thanh công cụ.

+ HS: Chọn phần văn bản cần định dạng kí tự.

+ HS: Chú ý quan sát thao tác mẫu của GV thực hiện, HS thực hiện trực tiếp dưới máy tính.

+ HS: Quan sát thao tác mẫu, thực hiện các bước theo sự hướng dẫn của GV trực tiếp trên máy.

+ HS: Thực hiện tuần tự theo các bước mà GV hướng dẫn thực hiện.

+ HS: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ và quan sát sự thay đổi khi sử dụng và nhận biết.

+ HS: Lần lượt sử dụng các nút lệnh quan sát sự thay đổi khi sử dụng nút lệnh đó, nhận biết và phân biệt các nút lệnh với nhau.

+ HS: Các bạn khác quan sát thao tác của bạn và nhận xét đánh giá.

+ HS: Quan sát GV thực hiện và sửa chữa các sai sót.

+ HS: Lên thực hiện lấy các nút lệnh ra thanh công cụ định dạng.

2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản.

- Các bước định dạng đoạn văn bản:

Bước 1: Đưa con trỏ vào đoạn văn bản.

Bước 2: Nháy chuột các nút lệnh sau:

- Căn thẳng lề trái (Crt + L).

- Căn giữa (Crt + E).

- Căn thẳng lề phải (Crt + R).

- Căn thẳng hai lề (CRt + J).

- Khoảng cách dòng trong đoạn văn.

- Giảm mức thụt lề trái.

- Tăng mức thụt lề trái.

Hoạt động 2: (16’) Tìm hiểu định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph.

+ GV: Hướng dẫn HS cách mở hộp thoại Paragraph.

Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn định dạng.

Bước 2: Chọn Format à Paragraph.

Bước 3: Chọn các nút lệnh sau.

+ Alignment (Căn lề):...

+ Indentation (Khoảng cách lề):…

+ Special (Thụt lề dòng đầu):…

+ Spacing (Khoảng cách giữa các đoạn văn):...

+ Line spacing (Khoảng cách giữa các dòng):...

Bước 4: Nháy nút OK

+ GV: Trên hộp thoại Paragraph có một lựa chọn mà trên thanh công cụ không có?

+ GV: Lưu ý cho các em việc tạo khoảng cách giữa cách đoạn văn chỉ có trên hộp thoại Paragraph chứ không có trên thanh công cụ.

+ GV: Yêu cầu HS hãy chỉ ra các lựa chọn trên hộp thoại Paragraph có sự tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

+ GV: Gọi một số HS trình bày sau khi quan sát.

+ GV: So sánh giữa cách sử dụng thanh công cụ định dạng với hộp thoại Paragraph.

+ GV: Đặc điểm của khung nhìn trong hộp thoại Paragraph dùng để làm gì.

+ GV: Cho một văn bản và yêu cầu một số học sinh lên định dạng bằng hộp thoại Paragraph.

+ GV: Hướng dẫn cho HS các thao tác HS thực hiện chưa tốt.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Chú ý quan sát các thao tác các bước thực hiện của GV, thao tác trực tiếp dưới máy theo sự hướng dẫn.

+ HS: Thực hiện theo các thao tác của GV.

+ HS: Rèn luyện các thao tác, đồng thời quan sát và nhận biết các sự thay đổi.

+ HS: Chú ý các thao tác khó thực hiện, rèn luyện thêm các thao tác khó.

+ HS: Tập trung quan sát theo dõi cách thực hiện của GV.

+ HS: Khoảng cách giữa các đoạn văn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và tìm hiểu thêm.

+ HS:

- Căn lề (Alignment)

Left , Centered, Right, Justifide.

- Khoảng cách giữa các dòng (Line spacing).

- Khoảng cách lề

+ HS: Quan sát chú ý trên màn hình.

+ HS: Dùng để xem định dạng trước khi áp dụng cho đoạn văn.

+ HS: Yêu cầu một số em lên thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Quan sát GV thực hiện và sửa chữa các sai sót.

+ HS: Chú ý lắng nghe ghi nhớ.

3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph.

* Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn định dạng.

Bước 2: Chọn Format à Paragraph.

Bước 3: Chọn các nút lệnh

Bước 4: Nháy nút OK

4. Củng cố: (3’)

  • Củng cố các bước thực hiện định dạng đoạn văn bản.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài học. Chuẩn bị nội dung bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 952
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm