Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Giấy giới thiệu đăng ký xe máy dành cho sinh viên

Giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi đến công an các quận huyện để hoàn thành thủ tục đăng ký xe máy, đảm bảo đúng quyền lợi và thủ tục cần thiết để sinh viên có thể mua và sử dụng được xe máy được thuận lợi và đúng theo quy định của pháp luật.

Mẫu giấy khai đăng ký xe

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Thủ tục đăng ký xe máy điện

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy
Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Nội dung mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy được trình bày dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu, nhất là các bạn sinh viên có thể tiến hành thủ tục đăng ký xe máy được nhanh chóng và thuận tiện nhất.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC........................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận ....................................................

ĐẠI HỌC..............................................

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) ..............................................................................................................................................

Ngày sinh:……......……./…...........……../…........…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:............................... ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp:..........................................................

Hiện là sinh viên năm lớp ................................................... Khoa: ..........................................................

Khóa học...................................................... hệ đào tạo ........................................................................

Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................................................để làm thủ tục đăng ký xe......................

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ...................để sinh viên:.......................hoàn thành nhiệm vụ.

................., ngày ....... tháng ......... năm ..................

T.L HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Giấy giới thiệu này có giá trị 01 tháng kể từ ngày cấp.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giao thông vận tải