Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 02302. Thời gian: 40 phút. Đã có 3.265 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng Violympic lớp 6 vòng 10 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 6 bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 9 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Tham gia làm bài trực tuyến để thử sức với vòng thi thứ 9 của cuộc thi bổ ích này nhé! Hi vọng thông qua bài test các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề và dạng câu hỏi, từ đó đưa ra phương pháp ôn tập đúng đắn để đạt kết quả cao trong các vòng thi tiếp theo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 năm 2015 - 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1.1:
Kết quả của phép tính: 4.(-2)3 - 7.(-4) là:  ...........
Câu 1.2:
ƯCLN(210; 150) là ............
Câu 1.3:
Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:..............
Câu 1.4:
Nếu -13 - y = -20 thì y có giá trị là: .............
Câu 1.5:
Kết quả của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - 217.35 là: ..............
Câu 1.6:
Giá trị của y thỏa mãn (2y + 1)= -125 là: y = ............
Câu 1.7:
Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn -20 ≤ x ≤ 19 là: ...............
Câu 1.8:
Biết rằng 148 chia cho z thì dư 20 và 108 chia cho z thì dư 12. Số tự nhiên z là: ..............
Câu 1.9:
Cho AB = 50cm, C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và CB. Độ dài đoạn MN là: ................cm.
Câu 1.10:
Biết 2x + 1 + 44 = 300. Khi đó giá trị của x là: ...............
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1:
Số số nguyên tố có 1 chữ số là: .............
Câu 2.2:
Nếu -3= -27 (x thuộc Z) thì giá trị của x là: ...............
Câu 2.3:
Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 30?
Trả lời:
Có ............ số nguyên tố nhỏ hơn 30.
Câu 2.4:
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn Ix + 2I = 10 là: {........}
Nhập các giá trị theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 2.5:
Tìm số nguyên âm x thỏa mãn I-125I - IxI = (-6).(-20)
Trả lời:
x = ..............
Câu 2.6:
ƯCLN(2n + 1; 6n + 5) là: ..............
Câu 2.7:
Tìm x sao cho (x + 1)= -343
Trả lời:
x = ..........
Câu 2.8:
Giá trị nhỏ nhất của p để p; p + 3; p + 8 đều là các số chính phương là: p = ............
Câu 2.9:
Số nguyên x thỏa mãn (x + 2)(x + 4) < 0 là: ...............
Câu 2.10:
Tìm ba số tự nhiên a, b, c nhỏ nhất khác 0 sao cho: 250a = 300b = 400c.
Trả lời:
Các số a; b; c là ................
Nhập các giá trị theo thứ tự a; b; c, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Bắt đầu ngay
55 3.265