Giải bài tập

Giải bài tập theo Môn

Giải bài tập theo Lớp

Giải bài tập VnDoc cho iPhone/iPad

Lớp 1

Sách Cánh Diều

Toán lớp 1 Cánh diều Mới

Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Giải SGK Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều

Giải VBT Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều

Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Giáo án sách Cánh Diều

Chân trời sáng tạo

Giải VBT Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức 

Giải SGK Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức

Giáo án Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Chân trời sáng tạo

Giải SGK Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo

Giải VBT Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo

Giáo án sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 lớp 1

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đề thi giữa kì 2 lớp 1

Đề thi học kì 2 lớp 1

Lớp 2

Giải Toán lớp 2

Giải Vở bài tập Toán lớp 2

  Toán lớp 2 Nâng cao

Lý thuyết Toán lớp 2

  Tiếng Việt lớp 2

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Lý thuyết Tiếng Việt 2

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

Bài tập Tiếng Việt 2 Nâng cao

Tiếng Anh lớp 2

Luyện viết Tiếng Anh lớp 2

Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải Tự nhiên & Xã hội 2

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 VBT

Đề thi giữa kì 1 lớp 2

Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2

Lớp 3

Giải Toán lớp 3

  Giải vở bài tập Toán 3

  Toán lớp 3 Nâng cao

Bài tập Toán lớp 3 cơ bản + nâng cao

Giải Toán lớp 3 VNEN

  Tiếng Việt lớp 3

Tập làm văn lớp 3

Tập đọc lớp 3

Chính tả lớp 3

Luyện từ và câu lớp 3

Kể chuyện lớp 3

Soạn bài lớp 3

 Giải vở bài tập tiếng Việt 3

Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN

Giải bài tập tiếng Anh 3

Luyện viết Tiếng Anh lớp 3

Trắc nghiệm Tiếng Anh 3

Giải Family & Friends Special Edittion Grade 3

Giải bài tập I-Learn Smart Start 3

 Giải bài tập Tự nhiên & Xã hội 3

Giải Tự Nhiên và Xã Hội 3 VNEN

Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 3

Đề thi học kì 2 lớp 3

Lớp 4

Giải Toán lớp 4

  Giải vở bài tập Toán 4

  Toán lớp 4 Nâng cao

  Tiếng Việt lớp 4

Tập làm văn lớp 4

Luyện từ và câu lớp 4

Tập đọc lớp 4

Chính tả lớp 4

Kể chuyện lớp 4

Soạn bài lớp 4

  Giải vở bài tập tiếng Việt 4

Giải Tiếng Việt lớp 4 VNEN

Giải bài tập tiếng Anh 4

Giải Family & Friends Special Edittion Grade 4

Giải bài tập I-Learn Smart Start 4

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 4

Trắc nghiệm Tiếng Anh 4

  Giải bài tập Khoa học 4

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4

  Giải bài tập Lịch Sử 4

Giải Vở bài tập Lịch sử 4

  Giải bài tập Địa Lí 4

Giải Vở bài tập Địa lí 4

  Giải bài tập Đạo Đức 4

Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi giữa kì 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4

Lớp 5

Giải Toán lớp 5

  Giải vở bài tập Toán 5

  Giải Toán lớp 5 VNEN

  Giải cùng em học Toán 5

Bài tập Toán lớp 5 cơ bản + nâng cao

 Tiếng Việt lớp 5

Tập làm văn lớp 5

Luyện từ và câu lớp 5

Tập đọc lớp 5

Chính tả lớp 5

Kể chuyện lớp 5

Soạn bài lớp 5

  Giải vở bài tập tiếng Việt 5

Cùng em học Tiếng Việt 5

  Tập làm văn lớp 5

Giải Tiếng Việt lớp 5 VNEN

Tiếng Anh lớp 5

Giải bài tập tiếng Anh 5

Giải bài tập I-Learn Smart Start 5

 Giải Family & Friends Special Edittion Grade 5

 Giải bài tập Khoa học 5

  Giải bài tập Lịch Sử 5

  Giải bài tập Địa Lí 5

Giải VBT Lịch sử 5

Giải VBT Địa lí 5

Giải VBT Khoa học 5 

Giải bài tập SGK Đạo Đức 5

Giải Vở bài tập Đạo Đức 5

Đề thi giữa kì 1 lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa kì 2 lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5

Thi học sinh giỏi lớp 5

Lớp 6

Giải bài tập Toán 6

  Giải SBT Toán 6

 Ngữ Văn 6

Học tốt Ngữ văn 6

  Soạn bài lớp 6

  Soạn Văn 6 ngắn nhất

Soạn văn 6 siêu ngắn

Văn mẫu lớp 6

Trắc nghiệm Ngữ Văn 6

Tiếng Anh lớp 6

Giải bài tập tiếng Anh 6

 Giải SBT tiếng Anh 6

Tiếng Anh lớp 6 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới

Giải bài tập Vật lý 6

  Giải vở bài tập Vật lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6

Soạn Sinh 6

 Giải bài tập Sinh học 6

  Giải SBT Sinh học 6

Trắc nghiệm Sinh học 6

  Giải bài tập Lịch Sử 6

  Giải vở bài tập Lịch Sử 6

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Giải bài tập Địa Lý 6

Giải vở bài tập Địa Lý 6

  Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Trắc nghiệm Địa lý 6

Giải bài tập Công nghệ 6

Giải bài tập GDCD 6

Giải vở bài tập GDCD 6

Giải bài tập Tin học 6

Đề thi giữa kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 lớp 6

Lớp 7

Giải bài tập Toán 7

  Giải SBT Toán 7

Giải Vở BT Toán 7

Chuyên đề Toán 7

Trắc nghiệm Toán lớp 7

 Ngữ Văn 7

Học tốt Ngữ văn 7

  Soạn bài lớp 7

  Soạn Văn 7 ngắn nhất

Soạn văn 7 siêu ngắn

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 7

Giải vở bài tập Ngữ văn 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7

Tiếng Anh lớp 7

Giải bài tập Tiếng Anh 7

Giải sách bài tập Tiếng Anh 7

Trắc nghiệm Tiếng Anh 7

Tiếng Anh lớp 7 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới

  Giải bài tập Vật Lý 7

  Giải SBT Vật Lý 7

Soạn Sinh 7

  Giải bài tập Sinh học 7

Trắc nghiệm Sinh học 7

Giải bài tập Lịch Sử 7

Giải vở bài tập Lịch Sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7

Giải bài tập Địa Lý 7

Giải Vở bài tập Địa Lý 7

Giải tập bản đồ Địa Lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải bài tập GDCD 7

Giải vở bài tập GDCD 7

Giải bài tập Tin học 7

Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi giữa kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7

Lớp 8

Giải bài tập Toán 8

  Giải SBT Toán 8

Chuyên đề Toán 8

Soạn Toán 8 VNEN

  Ngữ văn 8 

  Văn mẫu lớp 8

 Học tốt Ngữ văn 8

  Soạn bài lớp 8

  Soạn văn 8 ngắn nhất

Soạn văn 8 siêu ngắn

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 8

Tiếng Anh lớp 8

Giải bài tập tiếng Anh 8

Giải sách bài tập tiếng Anh 8

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Tiếng Anh lớp 8 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới

Giải bài tập Vật lý 8

  Giải Vở bài tập Vật lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Giải bài tập Hóa học 8

Giải sách bài tập Hóa 8

Trắc nghiệm Hóa học 8

  Soạn Sinh 8

  Giải bài tập Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8

  Giải bài tập Lịch sử 8

  Giải vở bài tập Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Giải bài tập Địa Lý 8

Giải SBT Địa Lý 8

Giải Tập bản đồ Địa Lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Giải bài tập Công nghệ 8

Giải bài tập GDCD 8

Giải vở bài tập GDCD 8

Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi giữa kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 lớp 8

 Lớp 9

Giải bài tập Toán 9

Giải vở bài tập Toán 9

  Ngữ Văn 9

 Học tốt Ngữ văn 9

  Soạn bài lớp 9

  Soạn Văn 9 (rút gọn)

Soạn văn 9 siêu ngắn

  Văn mẫu lớp 9

  Giải vở bài tập Ngữ văn 9

Tiếng Anh lớp 9

Giải bài tập tiếng Anh 9

 Giải SBT tiếng Anh 9

 Trắc nghiệm tiếng Anh 9

Tiếng Anh lớp 9 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

Giải bài tập Vật lý 9

 Giải Vở bài tập Vật lý 9

Giải bài tập Hóa học 9

  Trắc nghiệm Hóa học 9

  Soạn Sinh 9

  Giải bài tập Sinh học 9

  Giải Vở bài tập Sinh học 9

Trắc nghiệm Sinh học 9

Giải bài tập Lịch sử 9

Giải Vở BT Lịch sử 9

Trắc nghiệm Lịch sử 9

Giải bài tập Địa Lý 9

Giải Vở BT Địa Lý 9

Giải Tập bản đồ Địa Lí 9

Trắc nghiệm Địa lý 9

Giải bài tập Công nghệ 9

Giải bài tập GDCD 9

Giải vở bài tập GDCD 9

Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi giữa kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 lớp 9

Lớp 10

Giải bài tập Toán 10

Giải SBT Toán 10

 Trắc nghiệm Toán 10

  Ngữ Văn 10

  Học tốt Ngữ văn 10

  Soạn bài lớp 10

  Soạn văn 10 ngắn nhất

  Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 10

Văn mẫu lớp 10

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Giải bài tập Tiếng Anh 10 thí điểm

 Trắc nghiệm tiếng Anh 10

Tiếng Anh lớp 10 mới

Giải bài tập Tiếng Anh 10 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới

 Giải bài tập Vật Lí 10

Giải VBT Vật Lý 10

Trắc nghiệm Vật lý 10

Chuyên đề Vật lý 10

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Lý thuyết Vật lý 10

Giải bài tập Hóa học 10

Giải SBT Hóa 10

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

 Trắc nghiệm Hóa học 10

Chuyên đề Hóa học 10

Lý thuyết Hóa học 10

Soạn Sinh 10 

 Giải bài tập Sinh học 10

Giải SBT Sinh học 10

Giải bài tập Sinh học 10 ngắn gọn

  Trắc nghiệm Sinh học 10

  Giải bài tập Lịch sử 10

  Giải Vở BT Lịch sử 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10

Giải bài tập Lịch sử 10 ngắn gọn

Giải tập bản đồ Lịch sử 10

  Giải bài tập Địa lý 10

  Giải SBT Địa lý 10

  Trắc nghiệm Địa lý 10

Giải tập bản đồ Địa lý 10

Giải bài tập Địa lý 10 ngắn gọn

Giải bài tập Công nghệ 10

Giải SBT Công nghệ 10

  Giải bài tập GDCD 10

Giải bài tập GDCD 10 ngắn gọn

Giải bài tập Tin học 10

Đề thi giữa kì 1 lớp 10

Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi giữa kì 2 lớp 10

Đề thi học kì 2 lớp 10

Khảo sát đầu năm lớp 10

Thi học sinh giỏi lớp 10

Lớp 11

Giải bài tập Toán 11

 Giải bài tập SBT Toán 11

 Giải SBT Toán 11 Nâng cao

Trắc nghiệm Giải tích 11

Trắc nghiệm Hình học 11

  Ngữ Văn 11 

 Học tốt Ngữ văn 11

  Soạn bài lớp 11

  Soạn văn 11 ngắn nhất

Soạn văn 11 siêu ngắn

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 11

Văn mẫu lớp 11

Phân tích tác phẩm lớp 11

Trắc nghiệm Ngữ Văn 11

Giải bài tập Ngữ Văn 11

Giải bài tập tiếng Anh 11

Trắc nghiệm tiếng Anh 11

Tiếng Anh lớp 11 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới

  Giải bài tập Vật lí 11

  Giải bài tập SBT Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý 11

Giải bài tập Hóa học 11

 Giải bài tập Hóa 11 Nâng cao

Trắc nghiệm Hóa học 11

Giải SBT Hóa học 11

Chuyên đề Hóa học 11

Soạn Sinh 11

Giải bài tập Sinh học 11

 Giải SBT Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học 11

Chuyên đề Sinh học 11

  Giải bài tập Lịch sử 11

  Giải Vở BT Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Lịch Sử 11 Nâng cao

Giải tập bản đồ Lịch sử 11

  Giải bài tập Địa lý 11

  Giải SBT Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

Giải tập bản đồ Địa lý 11

Giải bài tập Công nghệ 11

  Giải bài tập GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11

Giải bài tập Tin học 11

Đề thi giữa kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi giữa kì 2 lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11

Khảo sát đầu năm lớp 11

Thi học sinh giỏi lớp 11

Lớp 12

Giải bài tập Toán 12

 Giải SBT Toán 12

 Trắc nghiệm Toán 12

  Ngữ Văn 12

  Học tốt Ngữ văn 12

  Soạn bài lớp 12

  Soạn Văn 12 (rút gọn)

Soạn văn 12 siêu ngắn

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 12

Văn mẫu lớp 12

Phân tích tác phẩm lớp 12

Lý thuyết Ngữ Văn lớp 12

Giải bài tập tiếng Anh 12

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Tiếng Anh lớp 12 mới

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới

 Giải bài tập Vật lí 12

 Giải SBT Vật lí 12

 Trắc nghiệm Vật lý 12

Lý thuyết Vật lý 12

 Giải bài tập Hóa học 12

 Giải sách bài tập Hóa 12

 Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Chuyên đề Hóa học 12

Trắc nghiệm Hóa học 12

Soạn Sinh 12

  Giải bài tập Sinh học 12

  Giải SBT Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12

Chuyên đề Sinh học 12

Lý thuyết Sinh học 12

  Giải bài tập Lịch sử 12

  Giải SBT Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Lý thuyết Lịch Sử 12

Giải bài tập Địa lý 12

Giải SBT Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Giải Tập bản đồ Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập Công nghệ 12

Giải bài tập GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

Giải bài tập Tin học lớp 12

Khảo sát chất lượng lớp 12

Đề thi giữa kì 1 lớp 12

Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi giữa kì 2 lớp 12

Đề thi học kì 2 lớp 12

Thi học sinh giỏi lớp 12

Lớp 1 cũ

Giải Toán lớp 1

Giải Vở bài tập Toán lớp 1

Toán Song Ngữ Lớp 1

Toán Lớp 1 Nâng Cao

Lý thuyết Toán lớp 1

Tiếng Việt lớp 1

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 1

Tiếng Anh lớp 1

Luyện viết Tiếng Anh lớp 1

Giải Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Giải Tự nhiên và Xã hội lớp 1 VBT