Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng Violympic lớp 6 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 6 tham gia thử sức với vòng thi cấp trường đầu tiên của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Bài test có đưa ra phần đáp án sau khi bạn hoàn thành bài làm, do đó bạn có thể so sánh, đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn làm bài tốt!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Cóc vàng tài ba
  Câu 1.1:
  Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 40. Số phần tử của A là:
 • Câu 1.2:
  Cho hai số tự nhiên phân biệt có tích bằng 0. Khi đó số bé bằng:
 • Câu 1.3:
  Số các số chẵn có ba chữ số khác nhau có thể lập được từ bốn chữ số 0; 1; 3; 5 là:
 • Câu 1.4:
  Tập hợp A có 3 phần tử. Số các tập con có nhiều hơn 1 phần tử của A là:
 • Câu 1.5:
  Số tự nhiên b mà chia 338 cho b dư 15 và chia 234 cho b dư 13 là:
 • Câu 1.6:
  Để đánh số các trang của một quyển sách dày 130 trang bắt đầu từ trang số 1 cần số các chữ số là:
 • Câu 1.7:
  Cho A = 201320120. Giá trị của A là:
 • Câu 1.8:
  Số ước chung của 360 và 756 là:
 • Câu 1.9:
  Giá trị của biểu thức A = (2.4.6 .... 20) : (1.2.3 .... 10) là:
 • Câu 1.10:
  Biết a, b là hai số tự nhiên không nguyên tố cùng nhau thỏa mãn a = 2n + 3; b = 3n + 1. Khi đó ƯCLN(a; b) bằng:
 • Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)
  Câu 2.1:
  Cho a = (-10) + (-1). Số đối của a là: ............
  11
 • Câu 2.2:
  Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là: ................
  -10
 • Câu 2.3:
  Kết quả của phép tính: (-8) + (-7) là: ..............
  -15
 • Câu 2.4:
  ƯCLN(12; 18) là: ..............
  6
 • Câu 2.5:
  Giá trị của biểu thức: D = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ...... + 7 - 5 + 3 - 1 là: ...........
  50
 • Câu 2.6:
  Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: .................
  Nhập các giá trị theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  2; 3; 5; 7
 • Câu 2.7:
  Tổng của số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số với số nguyên dương nhỏ nhất có một chữ số là: ...............
  -9
 • Câu 2.8:
  Tập hợp các số tự nhiên n thỏa mãn: (x + 5) chia hết cho (n + 1) là: ..............
  Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  0; 1; 3
 • Câu 2.9:
  Cho 5 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Số cặp tia đối nhau trên hình vẽ là: ...............cặp.
  5
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
162 8.399
Sắp xếp theo
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm