Văn khấn an vị tượng Phật

Văn khấn an vị tượng Phật cầu an

Sau khi di chuyển tượng Phật thường có lễ cúng an vị tượng Phật để cầu an, cầu may cho gia chủ. VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc văn khấn an vị tượng Phật cầu an để bạn đọc cùng tham khảo và sử dụng làm bài văn khấn an vị tượng Phật.

Bài khấn An vị Phật

Nam mô a di đà Phật (3 lần)

Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay, ngày … tháng … năm. … số nhà …. Đường… phố…. Đệ tử họ tên. …lòng thành khấn nguyện, thỉnh Phật bà Bồ Tát Quan Âm giáng cõi trần gia hộ cho con.

Nay an vị ngôi gia đệ tử. Cầu Bồ Tát Quan Âm ngự giá, Cầu Chư Thiên bảo hộ độ trì, ở ngôi gia cho được bình an, lòng cầu nguyện Phật Bà chứng giám. Nay đệ tử thành tâm con thỉnh tượng ngài về an vị trong nhà gia hộ, độ cho con công việc rộn ràng, nhiều may mắn gặp trong công việc, nay lễ vật kính dâng Đức Phật, giáng cõi trần ngự giá nơi đây. Cho chúng con cầu nguyện được gặp may, cho đường đạo đường đời được thuận lợi, cho vợ chồng con cái mai sau. Được phước báu Phật Bà ban phước cùng gia hộ độ trì may mắn.

Nam mô A di đà Phật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo Văn khấn gia tiên

Đánh giá bài viết
3 4.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn khấn cổ truyền Xem thêm