Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 – Đề số 1

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết là:

A. 20 B. 50 C. 25 D. 52

Câu 2 (0,5 điểm): Các số 73, 19, 42, 67 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 73, 19, 42, 67 B. 19, 42, 67, 73
C. 73, 67, 42, 19 D. 19, 67, 42, 73

Câu 3 (0,5 điểm): Số liền trước của số 63 là số:

A. 62 B. 61 C. 60 D. 59

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

A. Thứ bảy, ngày 12 B. Thứ hai, ngày 15
C. Thứ bảy, ngày 16 D. Thứ bảy, ngày 15

Câu 5 (0,5 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

A. 5 hình B. 6 hình C. 3 hình D. 4 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

A. 5 giờ B. 7 giờ C. 6 giờ D. 12 giờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 13 57 – 43

b) Tính nhẩm:

10 + 10 – 10 = 80 – 40 – 20 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

37 …. 53 45 …. 22 70 – 20 … 50

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

 

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bút chì có độ dài bằng ….cm.

Bài 4 (1,5 điểm): Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Lớp 1A có 22 bạn học sinh nam và 20 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B A D A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

24 + 13 = 37 57 – 43 = 14

b)

10 + 10 – 10 = 10 80 – 40 – 20 = 20

c)

37 < 53 45 > 22 70 – 20 = 50

Bài 2:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 3:

a) Hình bên có 8 hình tròn, 1 hình tam giác.

b) Bút chì có độ dài bằng 6cm.

Bài 4:

Phép tính: 22 + 20 = 42

Trả lời: Lớp 1A có 42 học sinh.

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
14 33.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm