Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Giải SBT Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều tổng hợp câu hỏi và đáp án cho các câu hỏi trong sách bài tập môn Lý 9, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Lý 9 và học tập môn Vật lý lớp 9. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 76 Sách bài tập Vật lí 9

35.1 Trong thí nghiệm ở hình 35.1, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

A. Kim nam châm vẫn đứng yên.

B. Kim nam châm quay một góc 900.

C. Kim nam châm quay ngược lại.

D. Kim nam châm bị đẩy ra.

35.2 Trong thí nghiệm ở hình 35.2, có hiện tượng gì xảy ra với kim sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

A. Kim sắt vẫn bị hút như trước.

B. Kim sắt quay một góc 900.

C. Khi sắt quay ngược lại.

D. Kim sắt bị đẩy ra.

35.3 Có hiện tượng gì xảy ra với miếng nam châm khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào nam châm điện ở hình 35.3?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

A. Miếng nam châm bị nam châm điện hút chặt.

B. Miếng nam châm bị nam châm điện đẩy ra.

C. Miếng nam châm đứng yên, không bị hút, không bị đẩy.

D. Miếng nam châm luân phiên bị nam châm điện hút, đẩy.

Trả lời:

35.1. C 35.2. A 35.3. D

Bài 35.4 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Đặt một dây dẫn thẳng song song với trục Nam – Bắc của một kim nam châm đứng cân bằng. Có hiện tượng gì với kim nam châm khi cho dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia chạy qua dây dẫn? Giải thích hiện tượng.

Trả lời:

Khi kim nam châm vẫn đứng yên như cũ, thực ra lực từ tác dụng vào mỗi cực của kim nam châm luân phiên đổi chiều theo sự đổi chiều của dòng điện. Nhưng vì kim nam châm có quán tính, dòng điện xoay chiều trên lưới điện quốc gia có tần số lớn (50Hz) cho nên kim không kịp đổi chiều quay và đứng yên.

Bài 35.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều.

Trả lời:

Sơ đồ như sau:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Hình a) Nếu cực N thanh nam châm lúc đầu bị hút khi đổi chiều dòng điện thi nó bị đẩy và ngược lại

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Hình b) Cực N lần lượt bị hút liên tục. Do dòng điện luân phiên đổi chiều.

Bài 35.6, 35.7 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

35.6 Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.

B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.

C. Tác dụng từ giảm đi.

D. Lực từ đổi chiều.

35.7 Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều?

A. Giá trị cực đại.

B. Giá trị cực tiểu.

C. Giá trị trung bình.

D. Giá trị hiệu dụng.

Trả lời:

35.6 A 35.7 D

Bài 35.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác không? Vì sao?

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Trả lời:

Đóng khóa K, trong ống dây có dòng điện chạy qua, sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải ta xác định được đầu A của ống dây là cực Bắc, đầu B là cực Nam

+ Đối với kim nam châm:

Ban đầu, cực Bắc của kim nam châm ở gần đầu A (khi này là cực Bắc) nên bị đẩy quay ra xa, cực Nam lại gần đầu A của ống dây. Sau đó đổi chiều dòng điện thì từ cực của ống dây thay đổi, đầu A thành cực Nam, sẽ đẩy cực Nam của kim nam châm ra xa, đầu Bắc của kim nam châm lại gần A → kim nam châm bị quay 180o sau khi đổi chiều dòng điện.

+ Đối với kim sắt non: Ống dây luôn là nam châm điện dù có đổi chiều dòng điện hay không đổi chiều, do vậy nam châm điện luôn hút kim sắt non → kim sắt non vẫn đứng yên không quay dù đổi chiều dòng điện.

Vậy tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non là khác nhau khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây, cụ thể là kim nam châm quay, kim sắt không quay.

Bài 35.9 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Dựa vào tác dụng từ của dòng điện xoay chiều, hãy vẽ sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy bằng dòng điện xoay chiều.

Trả lời:

Sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy bằng dòng điện xoay chiều được mô tả như hình vẽ.

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Bài 35.10 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?

Trả lời:

Tác dụng phát quang, nhiệt, sinh lí của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện.

...............................

Ngoài Giải SBT Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Vật lý lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải VBT Vật lý 9... được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
31
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lý 9

    Xem thêm