Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Lý 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải SBT Vật lý 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao gồm 11 bài tập nằm trong SBT Vật lý lớp 9 kèm theo lời giải chi tiết, giúp các em so sánh và đối chiếu với kết quả trong quá trình làm bài. Lời giải sách bài tập Lý 9 giúp các em nâng cao kỹ năng giải Lý 9, từ đó học tốt Vật lý 9 hơn. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 1.1 trang 4 SBT Vật lý 9

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Trả lời:

Vì cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Ta có:

\eqalign{
& \frac{{{U_1}}}{{{I_1}}} = \dfrac{{{U_2}}}{{{I_2}}} \Rightarrow \dfrac{{12}}{{0,5}} = \dfrac{{36}}{{{I_2}}} \cr
& \Rightarrow {I_2} = \dfrac{{36.0,5}}{{12}} = 1,5\,A \cr}

Đáp số : 1,5 A

Bài 1.2 trang 4 SBT Vật lý 9

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

Trả lời:

+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn U_1=12V thì I_1=1,5A.

+ khi I_2 = I_1+0,5 thì U_2=?

Vì cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Ta có: \dfrac{{U_1}}{{I_1}}=\dfrac{U_2}{I_2}

\dfrac{{12} }{ {1,5}} = \dfrac{U}{1,5+0,5}

Vậy hiệu điện thế là: U=\dfrac{{12.2} }{ {1,5}} = 16V

Đáp số : 16 V

Bài 1.3 trang 4 SBT Vật lý 9

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng : Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời:

Nếu I = 0,15A là sai vì đã nhầm là hiệu điện thế giảm đi hai lần. Theo đầu bài, hiệu điện thế giảm đi 2V tức là còn 4V. Khi đó cường độ dòng điện là 0,2A.

Bài 1.4 trang 4 SBT Vật lý 9

Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là:

A. 3V B. 8V.

C. 5V D. 4V.

Trả lời:

Chọn D. 4V

Bài 1.5 trang 4 SBT Vật lý 9

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Trả lời:

Chọn C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

Bài 1.6 trang 5 SBT Vật lý 9

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4 lần.                 B. Giảm 4 lần.

C. Tăng 2 lần.                 D. Giảm 2 lần.

Trả lời:

Chọn A. Tăng 4 lần.

Bài 1.7 trang 5 SBT Vật lý 9

Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường; độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Trả lời:

Chọn đáp án B

Bài 1.8 trang 5 SBT Vật lý 9

Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12 V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,61 I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu?

A. 7,2 V               B. 4,8 V

C. 11,4 V.            D. 19,2 V.

Trả lời:

Chọn B. 4,8 V

Bài 1.9 trang 5 SBT Vật lý 9

Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Trả lời:

Vì cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế , nếu tăng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện tăng tăng và ngược lại

Bài 1.10 trang 5 SBT Vật lý 9

Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?

Trả lời:

+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là U_1=7,2V thì cường độ dòng điện là I_1

+ Khi U_2=U_1+10,8V thì I_2 = ?I_1

Ta có : Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

\eqalign{
& \dfrac{{{U_1}}}{{{I_1}}}=\dfrac{{{U_2}}}{{{I_2}}} \Rightarrow \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}}=\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}}= \dfrac{{7,2}}{{10,8 + 7,2}} = \dfrac{{7,2}}{{18}} = \frac{2}{5} \cr 
& \Rightarrow {I_2} = \dfrac{5}{2}{I_1} = 2,5{I_1} \cr}

Vậy {I_2} = 2,5{I_1}

Bài 1.11 trang 5 SBT Vật lý 9

Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A?

Trả lời:

Ta có U1 = 10 V ứng với cường độ dòng điện I1 = 1,25 A

U2 = xV ứng với cường độ dòng điện I2 = 0,75A

⇒ U2 = 0,75x10/1,25 = 6V

Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là: 10 – 6 = 4V

Bài tiếp theo: Giải SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

......................

Để xem lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải SBT Lý 9 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải sách bài tập môn Vật lý 9 theo từng bài, giúp các em nắm vững các dạng bài tập liên quan trong bài.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Vật lý lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải VBT Vật lý 9, Trắc nghiệm Vật lý 9 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
61 62.028
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lý 9

    Xem thêm