Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Lý 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Giải SBT Vật lý 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng tổng hợp câu hỏi và đáp án cho các câu hỏi trong sách bài tập Vật lý 9 bài 32, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Vật lý 9, từ đó học tập môn Vật lý lớp 9. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài 32.1 trang 71 SBT Vật lý 9

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống:

a. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây.

b. Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến đổi thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện…

Trả lời:

a) Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong dây dẫn kín trong thời gian có sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây.

b) Khi số đường sức từ qua tiêt diện S của cuộn dây dẫn kín biến đổi thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài 32.2 trang 71 SBT Vật lý 9

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Trả lời:

Chọn C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

Bài 32.3 trang 71 SBT Vật lý 9

Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình 32.1 thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Trả lời:

Dòng điện cảm ứng xuất hiện vì nam châm quay thì số đường sức từ xuyên qua tiêt diện S của cuộn dây thay đổi.

Bài 32.4 trang 71 SBT Vật lý 9

Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ cho ta một dòng điện cảm ứng liên tục.

Trả lời:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Vẽ một thiết bị gồm một ống dây dẫn kín, một nam châm và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục.

Bài 32.5, 32.6 trang 72 SBT Vật lý 9

32.5 Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.

B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.

C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

32.6 Trên hình 32.2, thanh nam châm chuyển động như thế nào thì không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây?

A. Chuyển động từ ngoài vào trong ống dây.

B. Quay quanh trục AB.

C. Quay quanh trục CD.

D. Quay quanh trục PQ.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Trả lời:

32.6 D                              32.7 D

Bài 32.7 trang 72 SBT Vật lý 9

Trên hình 32.3, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng hay không? Vì sao?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Trả lời:

Khi khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây không có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vì khi nam châm quay quanh trục PQ thì số đường sức từ của nam châm xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không biến thiên, nên không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài 32.8 trang 72 SBT Vật lý 9

Một HS nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu này đúng hay sai? Tại sao?

Trả lời:

Lời phát biểu trên là sai. Vì “điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là có chuyển động tương đối giữa nam châm và trong lòng cuộn dây”. Do vậy, lời phát biểu trên thiếu: trong lòng cuộn dây.

.............................

Ngoài Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Vật lý lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải VBT Vật lý 9, Trắc nghiệm Vật lý 9 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 17.705
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lý 9

    Xem thêm