Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Lý 9 bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Giải SBT Vật lý 9 bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ hướng dẫn giải bài tập môn Lý lớp 9 trong sách bài tập, giúp các em học sinh biết cách làm các dạng bài khác nhau, từ đó nâng cao kỹ năng giải Vật lý 9. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài 31.1 trang 69 SBT Vật lý 9

Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Trả lời:

Chọn D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Bài 31.2 trang 69 SBT Vật lý 9

Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện.

Trả lời:

Trường hợp nam châm quay quanh một trục trùng với trục cuộn dây thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng.

Bài 31.3 trang 69 SBT Vật lý 9

Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

Trả lời:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín

Bài 31.4 trang 69 SBT Vật lý 9

Hãy nghĩ ra một cách khác so với so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm.

Trả lời:

Cho nam châm điện hoặc cuộn dây quay.

Bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 69, 70 SBT Vật lý 9

31.5 Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin.

B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây.

C. Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn.

D. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

Trả lời:

Chọn D. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

31.6 Cách nào dưới đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U.

B. Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U.

C. Cho một đầu của nam châm điện chuyển động lại gần một đầu cuộn dây dẫn.

D. Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm.

Trả lời:

Chọn A. Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ ở giữa hai nhánh của nam châm hình chữ U.

31.7 Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?

A. Nối hai đầu của đinomô với hai cực của acquy.

B. Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô.

C. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây.

D. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường.

Trả lời:

Chọn C. làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây.

31.8 Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được điều gì?

A. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm?

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm.

C. Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm.

Trả lời:

Chọn C. Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

................................

Ngoài Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ, mời các bạn tham khảo thêm Giải bài tập Vật Lí 9, Giải VBT Vật lý 9, Trắc nghiệm Vật lý 9 để học tốt môn Vật lý 9 hơn.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Đánh giá bài viết
38 16.240
Sắp xếp theo

    Giải SBT Vật Lý 9

    Xem thêm