Những lời chúc thi tốt bằng Tiếng Anh

Những lời chúc thi tốt bằng Tiếng Anh

Lại một mùa thi sắp tới, hãy cùng gửi những lời chúc đầy ý nghĩa tới những người bạn, người em, học sinh thân yêu của mình để họ có thêm động lực vượt qua những chặng đường khó khăn này. Sau đây mời các bạn cùng VnDoc tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Những lời chúc bằng tiếng Anh cực ý nghĩa gửi tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Lời chúc bằng Tiếng Anh ý nghĩa

Những lời chúc Tiếng Anh ngày Quốc tế Phụ nữ

Tổng hợp lời chúc thi tốt hay nhất

Lời chúc thi tốt hay trong tiếng Anh

Everyone is wishing all the best for you, and hoping that you'll have success in everything you do!

Mọi người đang có nhu cầu tất cả các sản phẩm tốt nhất cho bạn, và hy vọng rằng bạn sẽ có thành công trong tất cả mọi thứ bạn làm!

You have done deep study for getting good marks. I know you will top the exam or getting merit easily. My warmth wishes are always with you.

Bạn đã thực hiện nghiên cứu sâu để nhận được dấu hiệu tốt. Tôi biết bạn sẽ đứng đầu kỳ thi hoặc nhận được bằng khen dễ dàng. Lời chúc ấm áp của tôi là luôn luôn với bạn.

Wishing you luck and success in your recent exam!

Chúc bạn may mắn và thành công trong kỳ thi gần đây của bạn!

Good luck for your exam!

Chúc bạn kỳ thi may mắn.

Well done! It's a fantastic result. Congratulations on passing! You deserve it after so much hard work.

Well done ! Đó là một kết quả tuyệt vời. Chúc mừng đi! Bạn xứng đáng được nó sau khi công việc khó khăn quá nhiều.

Wishing you success in your exams!

Chúc bạn thành công trong kỳ thi của bạn!

All the best for your exam!

Tất cả các tốt nhất cho kỳ thi của bạn!

Every time I wish you luck, something miraculous happens in your life. Keeping that tradition alive, here's wishing that you perform to your very best in your exams.

Mỗi lần tôi chúc bạn may mắn, một cái gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Giữ truyền thống mà còn sống, ở đây đang có nhu cầu mà bạn thực hiện với bạn rất tốt nhất trong các kỳ thi của bạn.

Wish all of you to pass the entrance university examination.

Chúc tất cả các bạn để vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.

I know this exams means a lot to you. I've lit a candle and said a small prayer, just for you, asking for luck to be by your side.

Tôi biết kỳ thi này rất có ý nghĩa với bạn. Tôi đã thắp một ngọn nến và nói một lời cầu nguyện nhỏ , chỉ cho bạn, xin may mắn được ở bên cạnh bạn.

I know this exams means a lot to you. I've lit a candle and said a small prayer, just for you, asking for luck to be by your side.

Tôi biết kỳ thi này rất có ý nghĩa với bạn. Tôi đã thắp một ngọn nến và nói một lời cầu nguyện nhỏ, chỉ cho bạn, xin may mắn được ở bên cạnh bạn.

We try to go to college and together offline.

Chúng mình cùng cố gắng vào đại học cùng nhau nhé.

Eat balanced meals, get enough sleep could convince you to prep nhé sage.

Hãy ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc mới có sức để ôn thi nhé bạn hiền.

Upcoming exams, my friend!

Do not try to study dental lazy

There should even have to remember

A smile passed the fresh tomorrow

Kì thi sắp tới bạn tôi ơi!

Cố gắng học nha đừng có lười

Có chí thì nên ta phải nhớ

Một mai đỗ đạt miệng cười tươi.

Cycle wish you had: Notice home, prepare the chicken away, and will be away from home!

Mùa thi xin chúc bạn có: Giấy báo về nhà, chuẩn bị xôi gà, và sẽ phải xa nhà!

Believe that there is no failure, people are always capable to conquer the peaks! Be calm, be careful , and do all wisely as you still do.

Hãy tin rằng không có sự thất bại, con người luôn luôn có đủ khả năng để chinh phục những đỉnh cao! Hãy bình tĩnh, cẩn thận, và làm bài một cách thông minh như các bạn vẫn vậy.

Try exam, do not betray me sat two children pray for the whole afternoon.

Cố gắng thi, đừng phụ lòng tớ ngồi cầu nguyện cho cả 2 đứa cả buổi chiều.

You Hear the university gates cries your name? Do all very well to be able to "cuddle" it.

Bạn có nghe thấy tiếng cánh cổng trường đại học đang réo gọi tên bạn không? Hãy làm bài thật tốt để có thể đến "âu yếm" nó.

University gate will not be far away because every day, every day, we have been and will try our best. Only time measured in days, by hour, in this race we are not allowed to stop ...

Cổng trường đại học sẽ không còn xa nữa bởi từng ngày, từng ngày qua, chúng ta đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua này chúng mình không được phép dừng lại...

Don't know what to say but wish that the good competition tomorrow.

Không biết nói gì hơn là chúc ấy ngày mai thi tốt nhé.

Several notable you: Healthy enough - enough confidence - Enough determination - enough desire to win.

Chúc bạn: Đủ sức khỏe - Đủ tự tin - Đủ quyết tâm - Đủ khát khao chiến thắng

Try to you to beat, if I passed I will give you an invaluable gift. It's passionate kiss and my flaming.

Cố lên bạn hiền, nếu thi đỗ tớ sẽ tặng bạn một món quà vô cùng giá trị. Đó là nụ hôn gió nồng cháy và rực lửa của tớ.

Tomorrow is the start date of the exam Universities, Colleges - important exam - it marked a turning point in his life... so they try to preserve their health, attention to eating problems such that: meal, sleep enough start... ! As such they will do their exams excited, looking forward rather than worrying.

Ngày mai là bắt đầu kì thi Đại học, Cao đẳng - kỳ thi quan trọng - nó đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời... nên các em hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, chú ý tới vấn đề ăn uống sao cho: ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc nhé...! Có như vậy, kỳ thi sẽ làm các em háo hức, mong chờ hơn là lo lắng.

Trên đây là những lời chúc tiếng Anh hay gửi tới những người bạn, người thân, học trò của bạn khi mùa thi đến. Hy vọng bài viết không chỉ mang đến một nguồn kiến thức mới cho bạn mà còn giúp tạo động lực để vượt qua những kỳ thi gian nan.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Đánh giá bài viết
3 13.373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm