Trắc nghiệm Sử 10 bài 19

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

A. Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng

B. Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc

C. Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta

D. Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ

Đáp án: C

Câu 2. Ngay sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào?

A. Chống quân Tống lần thứ nhất

B. Chống quân Tống lần thứ hai

C. Ba lần chống quân Mông – Nguyên

D. Chống quân Minh

Đáp án: A

Câu 3. Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

B. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

C. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

D. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh

Đáp án: A

Câu 4. Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương

A. Vườn không nhà trống

B. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc

C. Lập phòng tuyến chắc chắn để chặn giặc

D. Tích cực chuẩn bị lương thảo, vũ khí, luyện quân để chống lại thế mạnh của giặc

Đáp án: B

Câu 5. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Hưng Đạo

D. Trần Thánh Tông

Đáp án: A

Câu 6. Lý Thường Kiệt đã đem quân vượt biên giới để phá tan sự chuẩn bị của quân Tống vào năm nào?

A. 1070 B. 1075 C. 1076 D. 1077

Đáp án: B

Câu 7. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

C. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

D. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

Đáp án: B

Câu 8. Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân Tống tại

A. Biên giới Đại Việt

B. Kinh thành Thăng Long

C. Thành Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

D. Phòng tuyến sông Như Nguyệt (Bắc Ninh)

Đáp án: D

Câu 9. Dưới triều Trần, nhân dân Đại Việt đã phải ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên, lần lượt vào các năm

A. 1258, 1285 và 1287 – 1288

B. 1258, 1285 và 1288

C. 1255, 1285 và 1287 – 1288

D. 1258, 1285, 1289

Đáp án: A

Câu 10. Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ quân đội nhà Trần đã khắc chữ

A. Thề không đội trời chung với giặc Mông – Nguyên

B. Nếu gặp giặc Mông – Nguyên, phải liều chết mà đánh

C. Hào khí Đông A

D. Sát thát

Đáp án: D

Câu 11. Để đối phó với thế mạnh của quân Mông – Nguyên, cả ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

A. Ngụ binh ư nông

B. Tiên phát chế nhân

C. Vườn không nhà trống

D. Lập phòng tuyến chắc chắn để đánh giặc

Đáp án: C

Câu 12. Ý không phản ánh chính xác nguyên nhân ba lần giặc Mông – Nguyên thất bại trong việc xâm lược nước ta?

A. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc cao cả

B. Vua tôi nhà Trần có chính sách tích cực đúng đắn, sáng tạo; tài thao lược của các vị tướng nhà Trần, đứng đầu là Trần Quốc Tuấn

C. Quân giặc yếu, lại chủ quan

D. Tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến đấu chống quân xâm lược của quân dân nhà Trần

Đáp án: C

Câu 13. Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên năm 1258

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Quang Khải

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Nhật Duật

Đáp án: C

Câu 14. Vị vua nào của nhà trần đã hai lần lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mông – Nguyên vào các năm 1285, 1287 – 1288

A. Trần Thái Tông

B. Trần Thánh Tông

C. Trần Nhân Tông

D. Trần Anh Tông

Đáp án: C

Câu 15. Chiến thắng nào của nhà Trần đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược nước ta của quân Mông – Nguyên?

A. Đông Bộ Đầu B. Chương Dương C. Hàm Tử D. Bạch Đằng

Đáp án: D

Câu 16. Cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc cuộc chiến tranh một cách mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa hiếu với nước láng giềng của dân tộc ta?

A. Chống Tống thời Tiền Lê

B. Chống Tống thời Lý

C. Chống Mông – Nguyên thời Trần

D. Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh

Đáp án: B

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

A. Đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc

B. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược của kẻ thù

C. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc

D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi bật

Đáp án: C

Câu 18. Tên gọi của hai hội nghị lịch sử mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là

A. Bình Than và Diên Hồng

B. Bình Than và Bạch Đằng

C. Diên Hồng và Lam Sơn

D. Diên Hồng và Bạch Đằng

Đáp án: A

Câu 19. Câu nói nổi tiếng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” là của

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Bình Trọng

D. Yết Kiêu

Đáp án: C

Câu 20. Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là

A. Trần Quang Khải

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Quốc Toản

D. Trần Bình Trọng

Đáp án: C

Câu 21. Người có công lớn xây dựng vương triều Trần và có Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”là

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Thừa

D. Trần Quang Khải

Đáp án: A

Câu 22. Tác giả bài Hịch tướng sĩ và có Câu nói nổi tiếng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã” là

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Quang Khải

Đáp án: C

Câu 23. Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, lập nên triều đại Lê sơ là

A. Lê Hoàn B. Lê Lợi C. Lê Lai D. Nguyễn Trãi

Đáp án: B

Câu 24. Ai là tác giả của những Câu thơ bất hủ: “…Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Núi sông bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc – Nam cũng khác….”?

A. Lý Thường Kiệt B. Trần Hưng Đạo C. Nguyễn Trãi D. Quang Trung

Đáp án: C

Câu 25: Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, quân dân Đại Việt phải đụng đầu với các kẻ thù hung hãn nào?

A. Nhà Tống, Mông - Nguyên

B. Nhà Tống, Mông - Nguyên và nhà Minh

C. Nhà Tống, Mông - Nguyên và nhà Thanh

D. Nhà Minh và nhà Thanh

Đáp án: B

Câu 26: Bài thơ thân của Lý Thường Kiệt ngân vang khi cuộc kháng chiến chống Tống lân thứ hai ở sông Như Nguyệt:

A. kết thúc thắng lợi.

B. đang diễn ra quyết liệt.

C. chưa diễn ra

D. quân nhà Tống chuẩn bị đánh Đại Việt

Đáp án: C

Câu 27: Nước Đại Việt phải đương đầu với ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên diễn ra trong bao nhiêu năm?

A. Diễn ra trong 15 năm.

B. Diễn ra trong 20 năm.

C. Diễn ra trong 25 năm.

D. Diễn ra trong 30 năm.

Đáp án: D

Câu 28: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, chiếu thắng nào vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường của dân tộc ta?

A. Chiến thắng Vân Đồn

B. Chiến thắng Vạn Kiệp

C. Chiến thắng Bạch Đằng

D. Cả ba chiến thắng trên

Đáp án: C

Câu 29: Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua trong hoàn cảnh:

A. nhà Đinh bị sụp đề.

B. triêu đình nhà Đinh gặp khó khăn, vua Tống cử quân sang xâm lược nước ta.

C. triều đình nhà Đinh không đủ sức chống giặc ngoại xâm.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: B

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV. Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những nội dung chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV, ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến đó... Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 6.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm