Trắc nghiệm Sử 10 bài 30

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu 1. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất

A. Chưa có người cư trú

B. Của thổ dân da đỏ

C. Có người da đen cư trú

D. Có những tộc người da trắng cư trú

Đáp án: B

Câu 2. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc kv nào?

A. Ven bờ Đại Tây Dương

B. Ven bờ Thái Bình Dương

C. Khu vực Ngũ Hồ

D. Ven bờ Bắc Băng Dương

Đáp án: A

Câu 3. Đến thời điểm nào thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Cuối thế kỉ XVII

B. Đầu thế kỉ XVIII

C. Nửa đầu thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XVIII

Đáp án: C

Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp

B. Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp

C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp

D. Cả hai miền Bắc – Nam đều có các đồn điền, trang trại lớn

Đáp án: C

Câu 5. Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp

B. Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang

C. Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ

D. Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh

Đáp án: C

Câu 6. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh

B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Đáp án: D

Câu 7. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp

B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa

C. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề

D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây

Đáp án: B

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài

C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Đáp án: D

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè

B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng

Đáp án: D

Câu 10. Tháng 7 – 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa?

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C. Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

D. Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga

Đáp án: C

Câu 11. Ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

A. Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

B. Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

C. Là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi

D. Là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ

Đáp án: B

Câu 12. Hãy ghép mốc thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Tháng 4 -1775

2. Ngày 4 – 7 – 1776

3. Tháng 10 -1777

4. Năm 1781

a) Nghĩa quân thắng trận quyết định, toàn bộ quân Anh đầu hàng

b) Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập chủng quốc Mĩ

c) Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ

d) Nghĩa quân thắng lớn ở Xaratôga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

A. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

B. 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a.

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Đáp án: B

Câu 13. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ; 2. Sự kiện “chè Bôxtơn”; 3. Chiến tranh kết thúc; 4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua; 5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa

A. 2, 1, 3, 5, 4

B. 2, 4, 3, 1, 5

C. 1, 3, 2, 4, 5

D. 2, 3, 1, 4, 5

Đáp án: A

Câu 14. Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ là

A. G.Oasinhtơn

B. A.Lincôn

C. B.Phranklin

D. T.Giépphécxơn

Đáp án: A

Câu 15. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh

B. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu

C. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển

D. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ Latinh

Đáp án: C

Câu 16. Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776) của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra………Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có …….. và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

A. Có quyền bình đẳng……….quyền được sống, quyền tự do

B. Có quyền sống…….quyền được sống, quyền tự do

C. Có quyền bình đẳng………quyền tư hữu tài sản

D. Có quyền tự do………quyền sống

Đáp án: A

Câu 17. Luận điểm trên được vận dụng trong văn kiện nổi tiếng nào?

A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (1789)

B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848)

C. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)

D. Tuyên ngôn Độc lập của Indonesia (1945)

Đáp án: C

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.087
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm