Trắc nghiệm Sử 10 bài 32

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh

A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước

B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa

C. Buôn bán nô lệ da đen

D. Cải tiến kĩ thuật

Đáp án: B

Câu 2. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?

A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản

B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật

C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất

D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

Đáp án: C

Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

A. Từ đầu thế kỉ XVII

B. Từ giữa thế kỉ XVII

C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

Đáp án: C

Câu 4. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp dệt

C. Chế tạo máy móc

D. Luyện kim

Đáp án: B

Câu 5. Máy Gienni do ai sáng chế?

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Étmơn Cácrai

Đáp án: A

Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết

B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Đáp án: A

Câu 7. Năm 1784, Giêm Oát đã

A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni

B. Phát minh ra máy hơi nước

C. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa

D. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên

Đáp án: B

Câu 8. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Lao động bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

Đáp án: D

Câu 9. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Xtiphenxơn

Đáp án: D

Câu 10. Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

Thành tựu

Người sáng chế

1. Máy kéo sợi

2. Máy dệt chạy bằng hơi nước

3. Máy hơi nước

4. Đầu máy xe lửa

a) Étmơn Cácrai

b) Xtiphenxơn

c) Giêm Oát

d) Giêm Hagrivơ

A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b.

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Đáp án: A

Câu 11. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là

A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc

B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới

D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh

Đáp án: B

Câu 12. Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

A. Tư sản và vô sản

B. Tư sản và tiểu tư sản

C. Tư sản và quý tộc mới

D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp

Đáp án: A

Câu 13. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản

B. Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản

C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác

D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản

Đáp án: D

Câu 14. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu

D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp

Đáp án: A

Câu 15: Một trong các ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp là:

A. đã đưa nền kinh tế Pháp đứng thứ hai trên thế giới, sau nước Anh.

B. bộ mặt Pa-ri và các thành phố văn minh nhất thế giới.

C. Pháp trở thành nước công nghiệp hiện đại.

D. đời sống nhân dân Pháp phát triển vượt bậc.

Đáp án: A

Câu 16: Một trong các ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Đức là:

A. làm cho Đức không còn bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc gia.

B. Đức trở thành cường quốc công nghiệp.

C. đưa giai cấp tư sản Đức lên nắm quyền hành.

D. đưa tốc độ phát triển công nghiệp của Đức đạt mức kỉ lục vào thế kỉ XIX.

Đáp án: D

Câu 17: Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước là thành quả của:

A. Et-mơn Cát-ri.

B. Giêm Oát.

C. Ác-crai-tơ.

D. Xli-phen-xơn.

Đáp án: A

Câu 18: Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đây những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là:

A. nông nghiệp và giao thông vận tải.

B. nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

C. công nghiệp và thương nghiệp.

D. nông nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp nhẹ.

Đáp án: A

Câu 19: Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là:

A. tư bản, nhân công.

B. vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.

C. tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật.

D. tư bản và các thiết bị máy móc.

Đáp án: C

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 437
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm