Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu vừa được VnDoc.com tổng hợp và biên soạn xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 32

Năm 1807 xuất hiện tàu thủy chạy bằng máy hơi nước đầu tiên trên sông Hudson. Robert Fulton kỹ sư người Mỹ là cha đẻ của con tàu này và cũng là người phát triển tàu ngầm “Nautilus”.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Tàu thủy chạy bằng hơi nước

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

* Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp:

 • Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
 • Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản.
 • Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Có hệ thống thuộc địa lớn.

* Những phát minh về máy móc

 • Năm 1764 Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni.
 • Năm 1769 Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.
 • Năm 1779 Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.
 • Năm 1785 Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất tăng 40 lần.
 • Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng.

* Luyện kim: năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện gang thép, năm 1784 lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Máy kéo sợi Jenny.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

James Watt

Tàu thuyền, tàu hỏa dùng máy móc hơi nước đua nhau ra đời, công nghiệp toàn thế giới nhanh chóng bước vào "thời đại máy hơi nước".

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước

* Giao thông vận tải

 • Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.
 • Năm 1825 nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Tàu hỏa đầu tiên

* Giữa thế kỷ XIX Anh trở thành công xưởng thế giới. Luân Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.

Tại sao Cách mạng công nghiệp lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ?

Những ngành này có truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng.

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

a. Pháp

 • Từ những năm 30 của thế kỷ XIX Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1850 - 1870.
 • Tác động về kinh tế, xã hội:
  • Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ 2 trên thế giới.
  • Bộ mặt Pari và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.

b. Đức

 • Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỷ XIX với tốc độ nhanh kỷ lục.
 • Trong nông nghiệp: máy móc thâm nhập và được đưa vào sử dụng nhiều: máy cày, bừa, máy giặt, sử dụng phân bón.
 • Đặc điểm: cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra với tốc độ phát triển nhanh, kỷ lục.

Vì sao Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức diễn ra muộn nhưng tốc độ lại nhanh?

Nhờ tiếp thu kinh nghiệm từ phát minh của Anh, quá trình cải tiến kỹ thuật ở Pháp, Đức diễn ra khẩn trương hơn.

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Về kinh tế

 • Nâng cao năng suất lao động ,làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.
 • Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

Về xã hội

 • Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
 • Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.
 • Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32

Câu 1: Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản

B. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản

C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác

D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản

Câu 2: Một trong các ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

A. Tạo ra nguồn động lực mới, làm tăng sức lao động cơ bắp của con người.

B. Lao động bằng thủ công đã được thay thế bằng máy móc.

C. Làm cho năng suất lao động ngày càng tăng.

D. Làm thay đổi bộ mặt xã hội của nước Anh.

Câu 3: Cách mạng công nghiệp ở Anh đã dẫn đến những thay đổi về kinh tế và xã hội ở nước Anh là

A. Làm cho nền kinh tế nước Anh bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

B. Đã củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh.

C. Đến giữa thế kỉ XVII, nước Anh được mệnh danh là "công xưởng của thế giới".

D. Luân Đôn trở thành một trung tâm công nghiệp thế giới.

Câu 4: Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Xtiphenxơn

Câu 5: Thành tựu chủ yếu của nước Anh những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 thế kỉ XIX là gì?

A. Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.

B. Những phát minh trong ngành công nghiệp dệt.

C. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hoá chất.

D. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng.

Câu 6: Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ diễn ra trong những năm 30 thế kỉ XIX đến những năm 1850- 1870. Đó là thành tựu của

A. Nước Anh.

B. Nước Pháp.

C. Nước Đức.

D. Nước Mĩ

Câu 7: Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết

B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 8: Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?

A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm.

B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

C. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí.

D. Tất cả các lí do trên.

Câu 9: Tác động về kinh tế, xã hội của cách mạng công nghiệp ở nước Pháp là

A. Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ hai thế giới.

B. Bộ mặt Pa-ri và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.

C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

Câu 10: Máy Gienni do ai sáng chế?

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Étmơn Cácrai

Câu 11: Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu

D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp

Câu 12: Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy?

A. Giêm Oát.

B. Giêm Ha-gri-vơ.

C. Et-mơn Cát-ri.

D. Xli-phen-xơn.

Câu 13: Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là

A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”.

B. “Nước công nghiệp hiện đại”.

C. “ Nước đi tiên phong trong công nghiệp”.

D. “Công xưởng của thế giới”.

Câu 14: Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?

A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản

B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật

C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất

D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

Câu 15: Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào?

A. Công nghiệp luyện kim.

B. Công nghiệp cơ khí.

C. Công nghiệp hoá chất.

D. Công nghiệp nhẹ.

Câu 16: Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào?

A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX.

B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII.

C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII

D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX.

Câu 17: Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh

A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước

B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa

C. Buôn bán nô lệ da đen

D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 18: Hai điều kiện cần và đủ để hình thành chủ nghĩa tư bản là gì?

A. Giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.

B. Vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.

C. Vốn và khoa học kĩ thuật.

D. Giai cấp tư sản và vốn.

Câu 19: Cách mạng công nghiệp đã đưa máy móc vào nông thôn và diễn ra với tốc độ phát triển nhanh đạt kỉ lục. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp ở

A. Nước Anh.

B. Nước Pháp.

C. Nước Đức.

D. Không phải các nước trên.

Câu 20. Những phát minh kĩ thuật đầu tiên trong cách mạng công nghiệp Anh diễn ra ở ngành nào?

A. Dệt vải bông.

B. Luyện kim.

C. Giao thông vận tải.

D. Thông tin liên lạc.

Câu 21. Vì sao so với xa quay tay, máy kéo sợi Gien-ni mang lại năng suất cao hơn?

A. Nhỏ gọn hơn.

B. Nhiều người điều khiển hơn.

C. Sử dụng từ 16 - 18 cọc suốt và do một công nhân điều khiển.

D. Sử dụng từ 16 - 18 cọc suốt và do nhiều công nhân điều khiển.

Câu 22. Năm 1769, Ác-crai-tơ đã chế tạo ra máy kéo sợ chạy bằng gì?

A. Sức gió.

B. Sức nước.

C. Năng lượng mặt trời.

D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 23. Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng năm nào?

A. 1781.

B. 1782.

C. 1783.

D. 1784.

Câu 24. Năm 1814, Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công

A. Chiếc điện thoại đầu tiên.

B. Bóng đèn điện.

C. Đầu máy xe lửa đầu tiên.

D. Chiến ô tô đầu tiên.

Câu 25. Năm 1825, đoạn đường sắt đầu tiên được khánh thành, nối liền hai trung tâm nào của nước Anh?

A. Man-chét-xtơ và Li-vơ-pun.

B. Luân Đôn và Li-vơ-pun.

C. Man-chét-tơ và Luân Đôn.

D. Luân Đôn và Bôn-tơn.

Câu 26. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là gì?

A. Nóc nhà của thế giới.

B. Công xưởng của thế giới.

C. Trung tâm công nghiệp của thế giới.

D. Thị trường của thế giới.

Câu 27. Cách mạng công nghiệp đã tác động như thế nào đối với nền kinh tế Pháp?

A. Kinh tế Pháp phát triển mạnh mẽ, công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

B. Công nghiệp Pháp đứng thứ ba, nông nghiệp đứng thứ nhất thế giới.

C. Kinh tế Pháp chưa thật sự phát triển, về cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu.

D. Kinh tế Pháp gặp nhiều khó khăn.

Câu 28. Trong nền kinh tế nước Đức giữa thế kỉ XIX, những ngành kinh tế nào có vai trò quan trọng?

A. Giao thông vận tải và luyện kim.

B. Ngân hàng và hóa chất.

C. Dệt và ngân hàng.

D. Luyện kim và hóa chất.

Câu 29: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

A. Từ đầu thế kỉ XVII

B. Từ giữa thế kỉ XVII

C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

Câu 30: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp dệt

C. Chế tạo máy móc

D. Luyện kim

Câu 31: Năm 1784, Giêm Oát đã

A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni

B. Phát minh ra máy hơi nước

C. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa

D. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên

Câu 32: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

Câu 33: Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là

A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc

B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới

D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh

Câu 34: Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

A. Tư sản và vô sản

B. Tư sản và tiểu tư sản

C. Tư sản và quý tộc mới

D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp

Câu 35: Một trong các ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp là:

A. đã đưa nền kinh tế Pháp đứng thứ hai trên thế giới, sau nước Anh.

B. bộ mặt Pa-ri và các thành phố văn minh nhất thế giới.

C. Pháp trở thành nước công nghiệp hiện đại.

D. đời sống nhân dân Pháp phát triển vượt bậc.

Câu 36: Áccraitơ chế tạo được máy kéo sợi chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

A. nhiều nhà máy kéo sợi được xây dựng ven sông nước chảy xiết

B. năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

C. lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

D. khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 37:

Đáp án bài tập trắc nghiệm cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

1D11A21C31B
2C12B22B32D
3B13D23D33B
4D14C24C34A
5B15D25A35A
6B16A26B36A
7A17B27A
8A18B28D
9C19C29C
10A20A30B

Câu hỏi luyện tập

Câu 1: Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Gợi ý trả lời:

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước:

- Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

- Lao động bằng thủ công dần thay thế lao động bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh và châu Âu.

- Làm cho năng suất lao động tăng, thay đổi bộ mặt kinh tế Anh và châu Âu

- Dẫn đến sự ra đời của các ngành công nghiệp mới.

Câu 2: Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

Gợi ý trả lời:

Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội ở nước Anh:

- Cách mạng công nghiệp làm cho nền kinh tế Anh bước vào thời kì công nghiệp hóa, năng suất lao động ngày càng tăng.

- Góp phần làm củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh, làm cho chủ nghĩa tư bản Anh phát triển nhanh chóng và có điều kiện vươn lên cạnh tranh với các nước tư bản khác.

- Đến thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.

- Luân Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân và là thủ đô đầu tiên tiến lên con đường công nghiệp hóa.

Tham khảo thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về tiến trình cách mạng công nghiệp ở Đức, Anh và Pháp, hệ quả của cách mạng công nghiệp... Bên cạnh đó VnDoc.com còn tổng hợp 35 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
15 58.094
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm