Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được VnDoc sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây nhé.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

 • Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người). (di dân từ châu Âu sang châu Mĩ, dồn người In-đi-an về phía Tây, đưa nô lệ da đen từ châu Phi sang khai phá đồn điền)
 • Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở đây phát triển.
  • Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt... (các mỏ kim loại quý tập trung chủ yếu ở miền Bắc, Cảng Bô-xtơn sầm uất...)
  • Miền Nam: kinh tế đồn điền phát triển, sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá... (đất đai phì nhiêu; sử dụng rộng rãi, bóc lột tàn bạo nô lệ da đen).
 • Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ. (yêu cầu bức thiết của 13 thuộc địa là được tự do phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế về phía Tây, nhưng bị chính quyền Anh quốc ra sức kìm hãm.)
 • Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công tàu chở chè (trà) của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh (12-1773).

 • Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9 - 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
 • Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ
 • Tháng 5 - 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:
  • Quyết định xây dựng quân đội lục địa
  • Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội
  • Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776), tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
 • Ngày 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
 • Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

The Battle of Saratoga 1777

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

General Washington at Yorktown

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Ở Bắc Mỹ

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

 • Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
 • Năm 1787 thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Gióc- giơ Oa –sinh- tơn (1732-1799) là một chủ nô giàu, có tài quân sự và tổ chức, được cử làm tổng chỉ huy nghĩa quân. Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các nước thuộc Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy. Ngày 4-7-1776, tuyên ngôn độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa, là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Ý nghĩa:

 • Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.
 • Là cuộc cách mạng tư sản ,góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Năm 1789, George Washington tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30

Câu 1. Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ nằm ở khu vực nào?

 1. Thái Bình Dương.
 2. Đại Tây Dương.
 3. Ấn Độ Dương.
 4. Địa Trung Hải.

Câu 2. Giữa thế kỷ XVIII điểm nổi bật về kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là sự phát triển của

 1. Nền công thương nghiệp TBCN.
 2. Các phường hội.
 3. Nền kinh tế  phong kiến.
 4. Kinh tế trang trại.

Câu 3. Tiền đề quan trọng nhất dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

 1. Nền kinh tế công thương nghiệp TBCN ở 13 thuộc địa đã có những bước tiến đáng kể.
 2. Chính phủ Anh đã thực hiện mọi biện pháp hà khắc để ngăn cản sự phát triển kinh tế của thuộc địa.
 3. Sự hình thành dân tộc và ý thức dân tộc Mỹ, muốn tách khỏi sự lệ thuộc Anh.
 4. Bắc Mỹ dần dần hình thành 1 thị trường thống nhất.

Câu 4. Ngày 04/7/1776 ở Bắc Mỹ đã diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nào?

 1. Công bố Tuyên ngôn độc lập.
 2. Ban hành Hiến pháp.
 3. Ký Hòa ước Véc-xai giữa Anh và Mỹ.
 4. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và Mỹ.

Câu 5. Sự kiện nào đã diễn ra ở Bắc Mỹ cuối năm 1773?

 1. Nhân dân thuộc địa họp đại hội ở Philađenphia.
 2. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công 3 chiếc tàu chở chè của Anh.
 3. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và thuộc địa.
 4. Bắc Mỹ thông qua Tuyên ngôn độc lập.

Câu 6. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

 1. 1773 - 1781.
 2. 1775 - 1782.
 3. 1777 - 1781.
 4. 1775 - 1581.

Câu 7. Tại sao chính phủ Anh thi hành các chính sách hạn chế sự phát triển kinh tế của các thuộc địa Bắc Mĩ?

 1. Các thuộc địa ở Bắc Mĩ dùng lực lượng quân đội tấn công quân đội Anh.
 2. Các thuộc địa ở Bắc Mĩ không nộp thuế cho chính phủ Anh.
 3. Sự phát triển kinh tế của các thuộc địa làm cho Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh với nước Anh.
 4. Mâu thuẫn về tôn giáo, sắc tộc giữa chính phủ Anh và các thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Câu 8. Đại hội lục địa lần thứ nhất diễn ra ở đâu?

 1. Bô-xtơn.
 2. Niu Oóc.
 3. Phi-la-đen-phi-a.
 4. Xa-ra-tô-ga.

Câu 9. Tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ là ai?

 1. Mông-tex-ki-ơ.
 2. Rút-xô.
 3. Xanh Xi-mông.
 4. Giép-phéc-xơn.

Câu 10. Ngày 17/10/1777, nghĩa quân thuộc địa đã thắng trận lớn ở đâu?

 1. Phi-la-đen-phi-a.
 2. I-oóc-tao.
 3. Xa-ra-tô-ga.
 4. La-phay-ét.

Câu 11. Tổng chỉ huy quân đội thuộc địa trong cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là ai?

 1. Lin-côn.
 2. Giép-phéc-xơn.
 3. Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn.
 4. La-phay-ét.

Câu 12. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cộng hòa liên bang được tổ chức theo nguyên tắc nào?

 1. Tam quyền phân lập.
 2. Tổng thống nắm quyền tối cao.
 3. Nghị viện là cơ quan quyền lực cao nhất.
 4. Hai đảng cùng nắm quyền.

Câu 13. Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất của nhân dân Bắc Mĩ (9/1774) các đại biểu đã yêu cầu vua Anh

 1. Rút quân khỏi Bắc Mĩ.
 2. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
 3. Bãi bỏ chính sách thuế ở Bắc Mĩ.
 4. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.

Câu 14. Đến nửa đầu thế kỉ XVIII, người Anh đã thiết lập được bao nhiêu thuộc địa ở Bắc Mĩ?

 1. 13 thuộc địa.
 2. 12 thuộc địa.
 3. 11 thuộc địa.
 4. 14 thuộc địa.

Câu 15. Đại hội lục địa lần thứ hai của nhân dân Bắc Mĩ đã thông qua văn kiện quan trọng nào?

 1. Tuyên ngôn Độc lập.
 2. Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.
 3. Tuyên ngôn Giải phóng.
 4. Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.

Câu 16. Ngày 17/10/1777, nhân dân Bắc Mĩ giành thắng lợi lớn tại

 1. Xa-ra-tô-ga.
 2. I-oóc-tao.
 3. Rich-môn.
 4. Bô-xtơn

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thiết lập của chế độ quân chủ lập hiến ở Anh vào năm 1688 là gì?

 1. Quý tộc mới và tư sản thỏa hiệp với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực.
 2. Quần chúng nhân dân bất mãn với chế độ cộng hòa.
 3. Quý tộc mới và tư sản thỏa hiệp với vua Sác-lơ II.
 4. Quý tộc mới thỏa hiệp với Giáo hội Anh.

Câu 18. Mục tiêu đấu tranh của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

 1. Thành lập nước cộng hòa.
 2. Lật đổ ách cai trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
 3. Yêu cầu chính quyền Anh thi hành các chính sách tiến bộ.
 4. Yêu cầu chính quyền Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.

Câu 19. Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là

 1. Tầng lớp chủ nô và nông dân.
 2. Giai cấp tư sản và quý tộc mới.
 3. Giai cấp tư sản và nông dân.
 4. Giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.

Câu 20. Tại sao Chính phủ Anh lại thi hành các chính sách kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

 1. Giới tư bản Anh đầu tư nhiều tiền bạc ở Bắc Mĩ song không thu được nhiều lợi nhuận.
 2. Kinh tế Bắc Mĩ phát triển.
 3. Sự phát triển kinh tế 13 thuộc địa khiến Bắc Mĩ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Anh
 4. Anh muốn tạo nên sự phát triển cân đối giữa hai miền Nam- Bắc của 13 thuộc địa.

Câu 21. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

 1. Sự kiện “chè Bốt-xtơn”.
 2. Thực dân Anh cấm Bắc Mĩ sản xuất các mặt hàng công nghiệp.
 3. Thực dân Anh không chấp nhận yêu cầu mà Đại hội lục địa lần thứ nhất của Bắc Mĩ đưa ra.
 4. Thực dân Anh tấn công Bắc Mĩ khi các thuộc địa lần lượt tuyên bố thoát khỏi Anh.

Câu 22. Chiến thắng nào đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc Chiến trang giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

 1. Chiến thắng Bô-xtơn.
 2. Chiến thắng I-oóc-tao.
 3. Chiến thắng Rích-môn.
 4. Chiến thắng Xa-ra-tô ga.

Câu 23. Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ có hạn chế gì?

 1. Không xóa bỏ chế độ nô lệ.
 2. Không có các nội dung bảo vệ nhân quyền.
 3. Không lên tiếng tố cáo tội ác của thực dân Anh.
 4. Không xác lập quyền thống trị cho giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.

Câu 24. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

 1. Mẫu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với Chính phủ Anh.
 2. Thực dân Anh cấm Bắc Mĩ phát triển sản xuất công thương nghiệp.
 3. Thực dân Anh cấm các thuộc địa tự do buôn bán với các nước khác.
 4. Nhân dân 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

Câu 25. Tại sao sau khi giành được độc lập, chế độ nô lệ vẫn tồn tại lâu dài tại Mĩ?

 1. Tầng lớp nô lệ không có vai trò gì trong chiến tranh giành độc lập.
 2. Chỉ có duy trì chế độ nô lệ mới có thể phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.
 3. Chế độ nô lệ là chỗ dựa về kinh tế của tầng lớp chủ nô.
 4. Nô lệ chỉ là “công cụ lao động biết nói”, không được coi là con người nên không được hưởng bất kì một quyền lợi nào.

Câu 26. Ý nào không phản ánh đúng các chính sách mà Chính phủ Anh thực hiện để kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

 1. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp.
 2. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa.
 3. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.
 4. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây.

Câu 27. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

 1. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
 2. Mở đường cho sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ.
 3. Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu và đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.
 4. Làm lung lay chế độ phong kiến ở khắp Châu Âu.

Câu 28. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của nhân dân Bắc Mĩ trong cuộc đấu tranh giành độc lập?

 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của G.Oa-sinh-tơn và các tướng lĩnh.
 2. Tinh thần đấu tranh quyết liệt của nhân dân Bắc Mĩ.
 3. Nhân dân Bắc Mĩ nhận được sự giúp đỡ của nhiều nước Châu Âu như: Hà Lan, Pháp…
 4. So với Bắc Mĩ, quân Anh không có vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại.

Câu 29. Cho các dữ kiện sau:

1. Sự kiện “Chè Bô-xtơn”.

2. Tuyên ngôn Độc lập được thông qua.

3. Chiến tranh giữa nhân dân Bắc Mĩ với Chính phủ Anh bùng nổ.

4. Hòa ước Véc-xai được kí kết, Anh buộc phải công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.

5. Nhân dân Bắc Mĩ giành thắng lợi tại I-oóc-tao.

Hãy sắp xếp theo đúng tiến trình cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

 1. 1, 2, 3, 4, 5.
 2. 1, 4, 3, 2, 5.
 3. 3, 2, 1, 4, 5.
 4. 1, 3, 2, 5, 4.

Câu 30. Ý nào giải thích đúng nhất cho nhận định: “Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản”?

 1. Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
 2. Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ đã xóa bỏ hoàn toàn mọi rào cản kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
 3. Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ không chỉ giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà còn giải quyết những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của một cuộc cách mạng tư sản.
 4. Cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.

Câu 31. Cho các sự kiện:

1. Chiến thắng l-oóc-tao, chấm dứt.

2. Đại hội lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.

3. Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

 1. 2, 1, 3.
 2. 2, 3, 1.
 3. 3, 2, 1.
 4. 3, 1, 2.

Câu 32. Bản Hiến pháp năm 1787 của Mĩ quy định Tổng thống là:

 1. tổng chỉ huy quân đội.
 2. tổng tư lệnh tài chính.
 3. tổng tư lệnh quân đội.
 4. tổng tư lệnh quốc gia

Câu 33. Nước Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Điều đó được quy định ở đâu?

 1. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775.
 2. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.
 3. Hiến pháp năm 1787.
 4. Hoà ước Véc-xai 1783.

Câu 34. Chính quyền thực dân Anh ở Bắc Mĩ đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng

 1. công nghiệp.
 2. thủ công nghiệp.
 3. đã có ở Anh.
 4. tiêu dùng.

Câu 35. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

 1. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp
 2. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa
 3. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề
 4. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây

Câu 36. Theo Hiến pháp năm 1787 của Mĩ, Tổng thống nắm các quyền gì?

 1. Hành pháp.
 2. Lập pháp.
 3. Tư pháp.
 4. Nắm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Câu 37. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực sự là một cuộc cách mạng tư sản vì:

 1. Mục tiêu của cuộc cách mạng là giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất mới tư bản chủ nghĩa.
 2. Mục tiêu của cách mạng là đấu tranh xóa bỏ nền thống trị của Anh.
 3. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp tư sản.
 4. Câu A và C đúng.

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được kiến thức về nguyên nhân và quá trình cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
16 26.616
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm