Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10: Chương 2: Xã hội cổ đại

Câu hỏi trắc nghiệm xã hội cổ đại

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10: Chương 2: Xã hội cổ đại. Tài liệu gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh 2 bài: Các quốc gia cổ đại phương đông và các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô-ma. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chương II: Xã hội cổ đại

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông sử dụng công cụ gì để sản xuất trong thời cổ đại?

A. Công cụ bằng tre, gỗ, đá. B. Công cụ bằng đồng.

C. Công cụ bằng sắt. D. Câu A và B đúng.

Câu 2: Khi xã hội nguyên thủy tan rã, người phương Đông thường quần tụ ở đâu để sinh sống?

A. Vùng rừng núi B. Vùng trung du

C. Các con sông lớn D. Vùng sa mạc

Câu 3: Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Nhờ sử dụng công cụ bằng sắt sớm.

B. Nhờ các dòng sông mang phù sa bồi đắp.

C. Nhờ nhân dân cần cù lao động

D. Tất cả các lí do trên.

Câu 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện đầu tiên ở đâu?

A. Ven bờ biển. B. Lưu vực các con sông.

C. Nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 5: Công việc nào đã khiến mọi người ở phương Đông gắn bó với ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã?

A. Trồng lúa nước B. Trị thuỷ

C. Chăn nuôi D. Làm nghề thủ công nghiệp

Câu 6: Xác định các sự kiện cặp đôi sau đây cho phù hợp với tên nước và các dòng sông mà cư dân phương Đông định cư đầu tiên.

1. Trung Quốc A. Sông Hằng, sông ấn

2. Lưỡng Hà B. Sông Nin.

3. ấn Độ C. Sông Hồng

4. Ai Cập D. Sông Hoàng Hà

5. Việt Nam E. Sông Ơ-phơ-rát, Ti-gơ-rơ

Câu 7: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trong khoảng thời gian nào?

A. Khoảng thiên niên kỉ IV - III TCN. B. Khoảng thiên niên kỉ IV - III

C. Khoảng thiên niên kỉ III - IV TCN D. Khoảng thiên niên kỉ V - IV TCN

Câu 8: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông: Trung Quốc, Lưỡng Hà, ấn Độ, Ai Cập, quốc gia nào được hình thành sớm nhất?

A. ấn Độ. B. Ai Cập, Lưỡng Hà.

C. Trung Quốc D. Ai Cập, ấn Độ.

Câu 9: ở Trung Quốc, Vương triều nào được thành lập đầu tiên trong thời đại cổ đại?

A. Nhà Chu B. Nhà Tần. C. Nhà Hán. D. Nhà Hạ.

Câu 10: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành khi những cư dân ở đây đều biết sử dụng công cụ đồ sắt. Đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 11: Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai?

A. Vua chuyên chế. B. Đông đảo quốc tộc quan lại.

C. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng nữ D. Tất cả các tầng lớp đó.

Câu 12: Lực lượng đông đảo nhất là thành phần sản xuất chủ yếu của xã hội cổ đại phương Đông là tầng lớp nào?

A. Nô lệ. B. Nông dân công xã

C. Nông dân tự do D. Nông nô

Câu 13: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông, tầng lớp nào thấp nhất trong xã hội?

A. Nô lệ B. Nông nô

C. Nông dân công xã D. Tất cả các tầng lớp đó.

Câu 14: Những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu?

A. Tù binh của chiến tranh B. Nông dân nghèo không trả được nợ

C. Buôn bán từ các nước khác đến D. Câu a và b đúng.

Câu 15: Vua ở Ai Cập được gọi là gì?

A. Pha-ra-on. B. En-xi

C. Thiên tử. D. Thần thánh dưới trần gian

Câu 16: "Dưới bầu trời rộng lớn không có nơi nào là không phải đất của nhà vua; trong phạm vi lãnh thổ, không người nào không phải thần dân của nhà vua". Câu nói đó được thể hiện trong quốc gia cổ đại nào ở phương Đông?

A. Ai Cập B. Trung Quốc C. ấn Độ D. Việt Nam

Câu 17: Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là gì?

A. Chữ tượng ý B. Chữ La-tinh.

C. Chữ tượng hình D. Chữ tượng hình và tượng ý

Câu 18: Điền vào chỗ trống câu sau đây sao cho đúng:

"...................... là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp".

A. Chữ viết. B. Thiên văn học và lịch.

C. Toán học. D. Chữ viết và lịch.

Câu 19: Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại phương Đông, cư dân nước nào thạo về số học? Vì sao?

A. Trung Quốc. Vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.

B. Ai Cập. Vì phải đo diện tích phù sa bồi đắp.

C. Lưỡng Hà. Vì phải đi buôn bán xa.

D. Ấn Độ. Vì phải tính thuế.

Câu 20: Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập thạo về hình học?

A. Phải đo lại ruộng đất và vẽ các hình để xây tháp.

B. Phải đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân.

C. Phải vẽ các hình để xây tháp và tính diện tích nhà ở của vu.

D. Phải tính toán các công trình kiến trúc.

Câu 21: Kim Tự Tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng 2000 - 1500 năm TCN B. Khoảng 2500 - 3000 năm TCN

C. Khoảng 3500 - 4000 năm TCN D. Khoảng 3000 - 2500 năm TCN

Câu 22: Cư dân Tây á và Ai Cập sống ở các đồng bằng ven sông cách ngày nay:

A. 2550 năm B. 3000 năm C. 3500 năm D. 3200 năm

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
8 5.018
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm