Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế XVI-XVIII được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

A. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại

B. Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất

C. Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra

D. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triển

Câu 2. Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?

A. Nửa đầu thế kỉ XVI

B. Nửa cuối thế kỉ XVI

C. Nửa đầu thế kỉ XVII

D. Nửa cuối thế kỉ XVII

Câu 3. Đến thế kỉ XVII, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng về phía

A. Tây B. Bắc

C. Đông D. Nam

Câu 4. Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Nghề làm gốm, sứ, dệt vải lụa

B. Nghề rèn sắt, đúc đồng

C. Nghề làm giấy, làm đồ trang sức

D. Nghề in bản gỗ, làm đồng hồ

Câu 5. Điểm mới thể hiện sự phát triển của thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Có nhiều làng nghê thủ công

B. Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới

C. Một số thợ giỏi đã họp nhau tại các đô thị, lập phường vừa sản xuất, vừa bán hàng

D. Hàng thủ công của nước ta đã được buôn bán đến nhiều nước

Câu 6. Câu ca sau chứng tỏ điều gì

Đình Bảng bán ấm, bán khay

Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông.

A. Sự phát triển của thủ công nghiệp

B. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới

C. Sự giao lưu buôn bán trong nước ngày càng phát triển

D. Người dân họp chợ buôn bán hàng hóa

Câu 7. Điểm mới thể hiện sự phát triển của thương nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Xuất hiện các chợ họp theo phiên

B. Xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán của các vùng

C. Thợ thủ công đem hàng đến các đô thị, cảng thị buôn bán

D. Có sự giao lưu buôn bán với một số nước trong kv

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạng mẽ trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?

A. Do sự phát triển giao lưu buôn bán trên thế giới và chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn

B. Do sản phẩm thủ công ngày càng nhiều đã thu hút các thương nhiên nước ngoài đến buôn bán

C. Do nước ta có nhiều cửa biển thuận lợi cho việc giao thương

D. Do chính quyền Trịnh, Nguyễn đánh thuế nhẹ đối với các thương nhân nước ngoài

Câu 9. Nét mới về ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu

B. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nướca

C. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài

D. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu

Câu 10. Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì

A. Giai cấp thống trị chuyển sang ăn chới, hưởng thụ

B. Chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế ngoại thương do tình hình chính trị

C. Chính sách thuế khóa ngày càng phức tạp, quan lại sách nhiễu

D. Bị cạnh tranh bởi các nước trong kv

Câu 11. Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Phố Hiến (Hưng Yên)

B. Hội An (Quảng Nam)

C. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)

D. Kinh Kì (Kẻ Chợ)

Câu 12. Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong là

A. Hội An (Quảng Nam)

B. Nước Mặn (Bình Định)

C. Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh)

D. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

D

D

D

C

C

Câu

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

A

C

D

A

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Đánh giá bài viết
1 1.409
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm