Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 39

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 39: Quốc tế thứ hai hướng dẫn giải vở bài tập Sử 10, là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 10 nhanh chóng và chính xác.

Bài tập 1 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Ngày 14-7-1889 đã diễn ra sự kiện lịch sử là:

A. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai.

B. Lễ kỉ niệm 100 năm ngày bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp.

C. chọn ngày 1 - 5 làm ngày Quốc tế Lao động.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: C

2. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

A. từ năm 1889 đến năm 1914. C. từ năm 1889 đến năm 1918.

B. từ năm 1889 đến năm 1895 D. từ năm 1889 đến năm 1919.

Trả lời: A

3. Đại diện cho chủ nghĩa xét lại cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Laphácgơ (Pháp). C. Rôda Lúcxembua (Đức).

B. Bêben (Đức). D. Bécxtainơ (Đức).

Trả lời: D

Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ấngghen là linh hổn

C. Mác là linh hồn

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

Được thành lập ở Luân Đôn

Được thành lập ở Pari

Tiến hành 5 lần đại hội

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

Trả lời:

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ăngghen là linh hổn

X

C. Mác là linh hồn

X

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

X

Được thành lập ở Luân Đôn

X

Được thành lập ở Pari

X

Tiến hành 5 lần đại hội

X

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

X

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

X

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

X

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

X

Đánh giá bài viết
1 374
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Lịch Sử 10

    Xem thêm