Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 16

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo) hướng dẫn giải vở bài tập Sử 10, là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 10 nhanh chóng và chính xác.

Bài tập 1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân ta từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X, có thể nói rằng:

A. phong trào nổ ra rời rạc, lẻ tẻ và cuối cùng đều không thu được kết quả.

B. trong phong trào, có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội chính quy và lực lượng nông dân.

C. phong trào nổ ra liên tục, quyết liệt ở cả ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Nhiều cuộc khởi nghĩa được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, giành được thắng lợi trong một thời gian ngắn.

D. các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều thất bại vì không có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo

Trả lời: C

2. Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời kì này là

A. chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt.

B. chính sách đồng hoá của chính quyén đô hộ gây tâm lí bất bình trong nhân dân.

C. chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

D. do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc.

Trả lời: C

3. Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa năm 40 tại

A. Mê Linh (Vĩnh Phúc).

B. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

C. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).

D. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh).

Trả lời: A

4. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như sau:

A. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh; Trưng Trắc lên ngôi vua, đóng đô tại đây.

B. Từ Mê Linh, quân khởi nghĩa tiến đánh Luy Lâu - trị sở của chính quyến đô hộ: Thái thú Tô Định bị giết tại trận.

C. Được nhân dân nhiệt tỉnh hưởng ứng, quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm cổ Loa, đập tan tận gốc rễ chính quyến đô hộ.

D. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh, rồi cổ Loa và Luy Lâu - trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định phải trốn chạy về nước.

Trả lời: D

5. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. được đông đảo nhân dân tham gia.

B. có sự liên kết với các tù trưởng thiểu số.

C. nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa.

D. lực lượng tượng binh đóng vai trò tiên phong.

Trả lời: A

6. Những nơi nào sau đây đã diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa nghĩa quân của Hai Bà Trưng với quân xâm lược Hán?

A. Lãng Bạc, Mê Linh, Cẩm Khê, Luy Lâu.

B. Chu Diên, Mê Linh, Hát Môn, Cổ Loa.

C. Cửu Chân, Giao Chỉ, Hợp Phố, Chu Nhai.

D. Lãng Bạc, Cổ Loa, Hạ Lôi, Cấm Khê.

Trả lời: D

7. Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248.

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (713-722).

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905.

D. Khởi nghĩa của Lý Bí năm 542.

Trả lời: D

8. Kinh đô của nước Vạn Xuân được dựng ở đâu?

A. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội)

B. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh).

C. Vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

D. Hoa Lư (Ninh Bình).

Trả lời: C

9. Dạ Trạch Vương là vương hiệu mà tướng sĩ suy tôn

A. Lý Bí.

B. Triệu Quang Phục.

C. Lý Phật Tử.

D. Lý Thiên Bảo.

Trả lời: B

10. Nước Vạn Xuân chấm dứt tồn tại vào thời gian nào?

A. Năm 545.

B. Năm 550.

C. Năm 602.

D. Năm 603.

Trả lời: D

11. Người biết tận dụng thời cơ, nổi dậy giành quyền tự chủ vào năm 905 là

A. Dương Đình Nghệ.

B. Ngô Quyền.

C. Khúc Thừa Dụ.

D. Khúc Thừa Mĩ.

Trả lời: C

12. Họ Khúc đã làm gì để xây dựng và củng cố chính quyển tự chủ vừa giành được?

A. Xây dựng hệ thống thành luỹ kiên cố.

B. Chế ra nhiều loại vũ khí mới, lợi hại

C. Thực hiện nhiều chính sách cải cách về các mặt.

D. Liên kết với Champa và các nước láng giềng khác.

Trả lời: C

13. Sự nghiệp giành quyến tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục.

B. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

C. Đặt cơ sở nền móng cho sự nghiệp giành độc lập, tự chủ của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 938.

D. Là điều kiện để đưa đất nước vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh.

Trả lời: C

Bài tập 2 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hoàn chỉnh bảng thống kê dưới đây về các sự kiện tiêu biểu trong cuộc đấu tranh của nhân dân

Sự kiện tiêu biểu

Thời gian nổ ra

Địa điểm

Kết quả

………………….

Khởi nghĩa Bà Triệu

…………………

Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán

……………………...

……………………..

Năm 40

………………….

Mùa xuân năm 542

Năm 905

…………………..

Năm 1938

…………………..

Hát Môn

Thanh Hoá

………………

………………

………………

Cửa sông Bạch Đẳng

………………..

………………..

………………..

Giành quyền tự chủ

Trả lời

Sự kiện tiêu biểu

Thời gian nổ ra

Địa điểm

Kết quả

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khởi nghĩa Bà Triệu

Khởi nghĩa Lý Bí

Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán

Cuộc K.N Khúc Thừa Dụ

Khởi nghĩa Ngô Quyền

Năm 40

Năm 248

Năm 542

Năm 931

Năm 905

Năm 938

Hát Môn

Thanh Hoá

Bắc Ninh

Tống Bình (Hà Nội)

Tống Bình (Hà Nội)

Cửa sông Bạch Đẳng

Giữ được quyền tự chủ trong 3 năm

Thất bại.

Nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ ra đời

Dương Đình Nghệ tự xưng Tiết độ sứ

Giành được thắng lợi căn bản

Giành quyền tự chủ

Bài tập 3 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc?

Trả lời:

 • Đem lại độc lập cho đất nước
 • Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta

Bài tập 4 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Trả lời:

 • Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.
 • Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả ba quận tham gia.
 • Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ).
 • Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

Bài tập 5 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Tại sao nói: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc?

Trả lời

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc vì:

Nước ta bị các triều đại phương Bắc đô hộ hơn một ngàn năm. Trong thời gian đó, mặc dầu bị áp bức bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh. Vì vậy, chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt thời kì hơn 1000 năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.

Bài tập 6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Trình bày một cách khái quát những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong lịch sử của dân tộc ta.

Trả lời:

Những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.

 • Hai Bà Trưng:
  • Là những người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, đã đánh đuổi được Thái thú của nhà Hán về nước, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.
  • Đã bước đầu xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm.
  • Đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.
  • Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta.
 • Lý Bí:
  • Đã lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.
  • Đã xây dựng một nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân.
  • Cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.
 • Khúc Thừa Dụ:
  • Đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, căn bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất nước ta.
  • Đặt nền móng xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.
 • Ngô Quyền:
  • Đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi. bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.
  • Là người đã mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp quý báu vào nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 5.561
Sắp xếp theo

  Giải Vở BT Lịch Sử 10

  Xem thêm