Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1. Giai cấp thống trị dưới triều Nguyễn gồm

A. Vua quan, quý tộc, binh lính

B. Vua, quan lại, tướng lĩnh và thương nhân giàu có

C. Vua, địa chủ và cường hào

D. Vua, quý tộc, lãnh chúa phong kiến

Câu 2. Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?

A. Tình yêu thương con của bà mẹ

B. Ví quan lại như bọn giặc cướp

C. Tệ tham quan ô lại dưới triều Nguyễn

D. Tình trạng nhân dân bị bóc lột tàn bạo

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?

A. 1854 – 1855

B. 1833 – 1835

C. 1821 – 1854

D. 1835 – 1855

Câu 4. Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là

A. Phan Bá Vành B. Lê Văn Khôi

C. Cao Bá Quát D. Nông Văn Vân

Câu 5. Kết nối nhân vật lịch sử ở cột bên phải với địa danh ở cột bên trái cho phù hợp về các cuộc khởi nghĩa chống triều Nguyễn

1. Phan Bá Vành

2. Cao Bá Quát

3. Lê Văn Khôi

a) Phiên An (Gia Định)

b) Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình,…)

c) Hn, Hưng Yên

A. 1 – c, 2 – a, 3 – b.

B. 1 – b, 2 – a, 3 – c.

C. 1 – b, 2 – c, 3 – a.

D. 1 – a, 2 – b, 3 – c.

Câu 6. Ý không phản ánh đúng chính xác điểm khác biệt của phát triển đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước là

A. Số lượng các cuộc đấu tranh lớn hơn rất nhiều

B. Diễn ra trên khắp cả nước, có cả các cuộc nổi dậy của binh lính, các dân tộc thiểu số,…

C. Diễn ra liên tục, phong trào này chưa chấm dứt thì phong trào khác lại nổi lên

D. Các phong trào diễn ra liên tục vào cuối triều đại

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

C

A

B

C

D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Đánh giá bài viết
1 1.787
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm