Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10: Chương 4: Ấn độ thời phong kiến

Câu hỏi trắc nghiệm Ấn độ thời phong kiến

VnDoc mời bạn tham khảo: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10: Chương 4: Ấn độ thời phong kiến, để nắm chắc kiến thức bài học đồng thời tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm trả lời câu hỏi ở dạng trắc nghiệm.

Chương IV: Ấn độ thời phong kiến

Bài 8: Các quốc gia ấn và văn hóa truyền thống ấn độ

Câu 1: Quốc gia đầu tiên của ấn Độ có tên gọi là gì?

A. Gúp-ta B. Vương triều Hồi giáo Đê-li

C. Vương triều Mô-gôn D. Ma-ga-đa.

Câu 2: Vua đầu tiên của nước Ma-ga-đa là ai?

A. Bim-bi-sa-ra B. A-sô-ca

C. A-cơ-ba D. Không phải các vua trên.

Câu 3: Ông vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử ấn Độ là ai?

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. C. A-cơ-ba D. Bơ-ra-ma

Câu 4: Khi A-sô-ca mất, đất nước ấn Độ như thế nào?

A. Thống nhất gần hết bán đảo ấn Độ

B. Đất nước trở nên hùng cường.

C. ấn Độ bị chia cắt, khủng hoảng

D. ấn Độ bị Mông Cổ xâm lược ngay

Câu 5: Đền Vua triều nào, miền Bắc ấn Độ được thống nhất trở lại, bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử ấn Độ?

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li

B. Vương triều Hác-sa

C. Vương triều A-sô-ca.

D. Vương triều Gúp-ta

Câu 6: Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

A. Gúp-ta sáng lập, vào đầu Công nguyên.

B. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỉ II.

C. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỷ IV.

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN.

Câu 7: Vương triều Gup-ta có bao nhiêu đời vua? Trải qua bao nhiêu năm?

A. 7 đời vua - 120 năm B. 9 đời vua - 150 năm

C. 8 đời vua - 140 năm D. 10 đời vua - 150 năm.

Câu 8: Vương triều Hac-sa tồn tại trong thời gian nào?

A. 319-467 B. 319-606 C. 606-647 D. 606-764

Câu 9: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở ấn Độ? Tương ứng với đời vua nào?

A. Thế kỷ III TCN, tương ứng với vua A-sô-ca.

B. Thế kỷ I, tương ứng với vua Gúp-ta.

C. Thế kỷ IV, tương ứng với vua Hác-sa.

D. Thế kỷ VI TCN, tương ứng với mua Bim-bi-sa-ra.

Câu 10: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới thời vua nào của ấn Độ?

A. Bim-bi-sa-ra B. A-sô-ca C. A-cơ-ba D. Gup-ta

Câu 11: Dưới thời vua nào ở ấn Độ, đạo Phật được tôn làm quốc giáo?

A. A-sô-ca B. A-cơ-ba C. Gúp-ta D. Hác-sa

Câu 12: Trong bốn thần chủ yếu mà người ấn Độ thờ, thầu Bra-ma gọi là thần gì?

A. Thần Sáng tạo thế giới. B. Thần Tàn phá

C. Thần Bảo hộ D. Thần Sấm sét

Câu 13: Thần nào dưới đây ở ấn Độ được gọi là thần Bảo hộ?

A. Bra-ma B. Si-va C. Vi-snu D. In-đra.

Câu 14: Chữ viết San-skơ-rít (chữ Phạn) được hoàn thiện dưới thời vua nào ở ấn Độ?

A. A-sô-ca B. A-bơ-ca C. Gúp-ta D. Hác-sa

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của ấn Độ?

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo)

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật.

C. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn.

D. Lễ, Hội tổ chức vào mùa gặt hái.

Câu 16: Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hóa truyền thống của ấn Độ?

A. Trung Quốc B. ấn Độ

C. Mông Cổ D. Các nước Đông Nam á

Câu 17: Tôn giáo nào đã giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất Vương quốc Ma-ga-đa?

A. ấn Độ giáo. B. Phật giáo C. Hồi giáo D. Thiên Chúa giáo

Câu 18: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở ấn Độ?

A. Thế kỉ III TCN. B. Thế kỉ IV TCN

C. Thế kỉ V TCN D. Thế kỉ VI TCN

Câu 19: Đến thế kỉ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

A. A-cơ-ba B. A-sô-ca

C. Sa-mu-đra-gup-ta D. Mi-hi-ra-cu-la

Câu 20: Sau thời kì phân tán loạn lạc (thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV), ấn Độ được thống nhất lại dưới Vương triều nào?

A. Vương triều Gúp-ta B. Vương triều Hồi giáo Đê-li

C. Vương triều ấn Độ Mô-gôn D. Vương triều Hác-sa

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
5 4.437
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm