Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại

Bài tập Trắc nghiệm Lịch Sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu 1. Vượn cổ chuyển biến thành người thông qua quá trình

A. Tìm kiếm thức ăn

B. Chế tạo ra cung tên

C. Tạo ra lừa

D. Lao động, chế tạo và sử dụng công cụ lao động

Câu 2. Con người đã biết chế tác công cụ lao động từ thời kì nào?

A. Vượn cổ

B. Người tối cổ

C. Người tinh khôi giai đoạn đầu

D. Người tinh khôn giai đoạn đá mới

Câu 3. Đồ đá cũ sơ kì gắn liền với

A. Vượn cổ

B. Người tối cổ

C. Người tinh khôn

D. Đá mới

Câu 4. Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy

A. Cùng nhau tìm kiếm thức ăn

B. Hợp tác lao động

C. Sự công bằng bình đẳng

D. Những người có chức phận, người cao tuổi được hưởng phần nhiều sản phẩm làm ra

Câu 6. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện tư hữu là

A. Một số người có chức phận đã chiếm đoạt của chung làm của riêng

B. Sự xuất hiện gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc

C. Sự xuất hiện công cụ kim loại

D. Sự xuất hiện sản phẩm thừa thường xuyên

Câu 7. Con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh khi

A. Khi biết tạo ra lửa

B. Biết làm nhà để ở, may quần áo để mặc

C. Con người biết thưởng thức nghệ thuật và sáng tạo thơ ca

D. Xã hội hình thành giai cấp và nhà nước

Câu 8. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện ở

A. Ai Cập, Lưỡng Hà

B. Ấn Độ, Trung Quốc

C. Hi Lạp, Rôma

D. Gồm cả A, B và C

Câu 9. ở các quốc gia phương Đông, ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo

A. Thủ công nghiệp

B. Thương nghiệp

C. Nông nghiệp

D. Chăn nuôi

Câu 10. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các dòng sông lớn?

A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy

B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tạo ra được sản phẩm thừa thường xuyên dù trình độ kĩ thuật còn thấp

C. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại

D. Dân cư sớm tập trung đông đúc

Câu 11. Hai giai tầng chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Quý tộc, nô lệ

B. Quý tộc, địa chủ

C. Quý tộc, nông dân công xã

D. Quý tộc, thợ thủ công

Câu 12. Tầng lớp đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là

A. Quý tộc B. Nông dân công xã

C. Nô lệ D. Thợ thủ công

Câu 13. Nhà nước cổ đại phương Đông là

A. Nhà nước độc tài chuyên chế

B. Nhà nước chiếm hữu nô lệ

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại

D. Nhà nước dân chủ chủ nô

Câu 14. Nền kinh tế đóng vai trò chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Tây là

A. Nông nghiệp

B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp

C. Thủ công nghiệp, công nghiệp

D. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

Câu 15. Giai cấp chính trong xã hội phương Tây là

A. Chủ xưởng, chủ ruộng đất

B. Chủ nô, dân tự do

C. Chủ nô, nô lệ

D. Dân tự do, nô lệ

Câu 16. Giai cấp đóng vai trò chủ đạo trong nền sản xuất xã hội ở phương Tây là

A. Chủ nô B. Nô lệ

C. Dân tự do D. Kiều dân

Câu 17. Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là

A. Quý tộc, địa chủ

B. Quý tộc, nông dân công xã

C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh

D. Địa chủ, nông dân tự canh

Câu 18. Phương thức bóc lột chủ yếu dưới chế độ phong kiến là

A. Bóc lột thông qua địa tô

B. Bóc lột thông qua tô hiện vật

C. Bóc lột thông qua tô lao dịch

D. Bóc lột thông qua tô tiền

Câu 19. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong kiến phương Đông?

A. Chế độ phong kiến hình thành sớm

B. Phát triển qua hai giai đoạn: Phân quyền và tập quyền

C. Rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khoảng thế kỉ XVIII – XIX

D. Hầu hết đều bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

Câu 20. Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là

A. Chế độ phong kiến tập quyền

B. Chế độ phong kiến phân quyền

C. Chế độ quân chủ chuyên chế

D. Chế độ thần quyền

Câu 21. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là

A. Thành thị B. Bang

C. Lãnh địa phong kiến D. Vương quốc

Câu 22. Giai cấp tư sản ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có đặc điểm là

A. Có thế lực về kinh tế

B. Có quyền lực về chính trị

C. Có quyền lực về kinh tế và chính trị

D. Giàu có nhưng chưa có quyền lực về chính trị

Câu 23. Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong kiến là

A. Đấu tranh đòi tự do phát triển kinh tế

B. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị

C. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng

D. Làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến

Đáp án Trắc nghiệm Lịch Sử 10 bài 12

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

B

B

D

C

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

A

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

Đáp án

C

B

C

C

C

B

Câu

17

18

19

20

21

22

Đáp án

C

A

B

B

C

D

Câu

23

Đáp án

C

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Toán lớp 10, Địa lý lớp 10...

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
2 1.371
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm